24410 42363 26345   24410 71636

 • ΚΥπΕΑ

  Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)
 • CLLD/LEADER

  Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
 • «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022»

  Το λεύκωμα «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022» είναι μια σύνοψη των δράσεων, γεγονότων και εμπειριών που καταγράφηκαν από την ομάδα έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος ‘’ESTIA 2022: Στεγαστικό Πρόγραμμα στο Δήμο Καρδίτσας για αιτούντες διεθνή προστασία’’ του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
  Διαβάστε ...
 • 3 Χρόνια YES!

 • «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

  «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» (κωδ. ΣΕ-8) στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»
 • Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ»

  Στόχος του Προγράμματος είναι η αξιοποίηση ιδιωτικών κατοικιών για τη στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 • 2ISECAP

  « 2ISECAP » Θεσμικά Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα | «2ISECAP» Institutionalized Integrated Sustainable Energy and Climate Action Plans
 • OBCD

  «OBCD» - Δημιουργία Τριγώνων Γνώσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας | «OBCD» - Open Business for Community Development
 • SENEXIA

  Προώθηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ατόμων ηλικίας άνω των 50 | Promoting seniors' employment and self-employment
 • SEED

  Tο έργο SEED – Social innovation EcosystEm Development χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου ανάπτυξης ικανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία στην Ελλάδα
 • 30 χρόνια LEADER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

 

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., μετά την Α.Π. 23844/11-03-2022 απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/29-03-2021 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, ως Διαχειριστής Φορέας

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Σχεδίου (κωδ. ΣΕ-8) με τίτλο «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας – ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους», συνολικής διάρκειας έως 24 μηνών από την υπογραφή τους, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Δικαιούχοι φορείς του Σχεδίου είναι οι Δήμοι: Καρδίτσας, Σοφάδων, Παλαμά, Μουζακίου, Λίμνης Πλαστήρα και Αργιθέας.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν τρία (3) άτομα :

 • Έναν (1) ΠΕ Κοινωνικό Λειτουργό για 20 νοικοκυριά ωφελούμενων
 • Έναν (1) ΠΕ Κοινωνικό Λειτουργό για 10 νοικοκυριά ωφελούμενων
 • Έναν (1) ΠΕ Διοικητικό / Οικονομικό υπεύθυνο έργου

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. στην Καρδίτσα, Μεγ. Αλεξάνδρου 34 (1ος όροφος), Τ.Κ. 43132, μέχρι τη Δευτέρα 11/04/2022 και ώρα 15:00, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». Φάκελοι που θα πρωτοκολληθούν μετά την καταληκτική προθεσμία, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Πληροφορίες: κα. Κοσπεντάρη Μαρίνα, στα τηλ. 24410-42363, 26345 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Σχετικά αρχεία:


Αναλυτική Πρόσκληση: Αρχείο [PDF 740KB]

Αίτηση υποψηφιότητας: Αρχείο [DOC 148KB]

Υπεύθυνη Δήλωση: Αρχείο [DOC 123KB]


 

                                               

“Διακήρυξη του Halmstad για ισχυρές, διασυνδεμένες, ευημερούσες και ανθεκτικές αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης”

Στηρίζοντας μια βιώσιμη Ευρώπη μέσω της τοπικής δημοκρατίας και συμμετοχικών προσεγγίσεων σε όλες τις αγροτικές περιοχές και πέραν αυτών.


Την 1-2 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στο Halmstad της Σουηδίας το συνέδριο ELARD «Επέτειος 30 χρόνων LEADER». Στη διάσκεψη αυτή, οι 149 αντιπρόσωποι από 22 ευρωπαϊκές χώρες που εκπροσωπούν περίπου 2000 Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER της Ευρώπης, αγροτικά δίκτυα, διαχειριστικές αρχές, Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν και συζήτησαν το Μακροπρόθεσμο Όραμα των Αγροτικών Περιοχών και το μέλλον του LEADER/CLLD. Για το μέλλον ή την Ευρώπη αναπτύχθηκαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Κατεβάστε το αρχείο εδώ.

Ενημερωτική τεχνική συνάντηση Δήμων Π.Ε. Καρδίτσας για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

Η πρώτη ενημερωτική – τεχνική συνάντηση για το πρόγραμμα “Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους” της Π.Ε Καρδίτσας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022, στην αίθουσα του Κ.Α.Π.Η του Δήμου Καρδίτσας, μετά την εγκριτική απόφαση που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.

Άνω του 1 εκατ. Ευρώ οι πληρωμές του Προγράμματος CLLD/LEADER σε δικαιούχους της Π.Ε. Καρδίτσας

Με επιταχυνόμενους ρυθμούς συνεχίστηκε και το 2021 η καταβολή της ενίσχυσης προς τους δικαιούχους των έργων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER από την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., παρά τις δυσκολίες της πανδημίας.

Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε, μετά την έκδοση σχετικής εγγυητικής από την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας εξασφάλισε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαταβολή ύψους 1,2 εκατ. Ευρώ, αποκλειστικά για την καταβολή της ενίσχυσης προς τους δικαιούχους.

Η ΟΤΔ της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. μέχρι την 31/12/2021, διεκπεραίωσε 35 αιτήματα πληρωμής δικαιούχων με καταβολή συνολικού ποσού ίσου με 1.050.522,76 €, ποσοστό 22% της εγκεκριμένης Δημόσιας Δαπάνης του Υπομέτρου 19.2 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.

Οι πληρωμές κατανέμονται σε 905 χιλ. € σε ιδιωτικές επενδύσεις και σε 145 χιλ. € σε έργα Δημοσίου χαρακτήρα (ΟΤΑ και Συλλόγων).

Το ποσοστό της Καρδίτσας είναι μεγαλύτερο του Μ.Ο. της χώρας, αφού σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Δικτύου Ομάδων Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER μέχρι το τέλος του 2021 καταβλήθηκαν προς τους δικαιούχους συνολικά 44 εκατ. €, ποσοστό 19,4% του Υπομέτρου 19.2, δηλαδή του υπομέτρου που αφορά την ενίσχυση ιδιωτικών και δημοσίων επενδυτικών σχεδίων.

Στόχος της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. για το 2022 αποτελεί η επιτάχυνση των πληρωμών με την έγκαιρη διεκπεραίωση της διαδικασίας ελέγχου των αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων.

Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. θα συνεχίσει δίπλα στους κατοίκους, να διαμορφώνουν μαζί το μέλλον των περιοχών τους, συμμεριζόμενοι τις δικές τους ανάγκες και στοχεύοντας σε αναπτυξιακές στρατηγικές μιας πιο έξυπνης, βιώσιμης, διασυνδεμένης και ανθεκτικής υπαίθρου.

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.

Επικοινωνία: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:          

 

  

   

        

 

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και

Μειονεκτούντων Πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)

Δημοτική Αγορά (οδός Διάκου / κατ. Ι-5)

+30 24410-22800 anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:           

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.