24410 42363 26345   24410 71636

 
 • ΚΥπΕΑ

  Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)
 • CLLD/LEADER

  Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
 • «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022»

  Το λεύκωμα «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022» είναι μια σύνοψη των δράσεων, γεγονότων και εμπειριών που καταγράφηκαν από την ομάδα έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος ‘’ESTIA 2022: Στεγαστικό Πρόγραμμα στο Δήμο Καρδίτσας για αιτούντες διεθνή προστασία’’ του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
  Διαβάστε ...
 • 3 Χρόνια YES!

 • «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

  «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» (κωδ. ΣΕ-8) στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»
 • Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ»

  Στόχος του Προγράμματος είναι η αξιοποίηση ιδιωτικών κατοικιών για τη στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 • 2ISECAP

  « 2ISECAP » Θεσμικά Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα | «2ISECAP» Institutionalized Integrated Sustainable Energy and Climate Action Plans
 • OBCD

  «OBCD» - Δημιουργία Τριγώνων Γνώσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας | «OBCD» - Open Business for Community Development
 • SENEXIA

  Προώθηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ατόμων ηλικίας άνω των 50 | Promoting seniors' employment and self-employment
 • SEED

  Tο έργο SEED – Social innovation EcosystEm Development χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου ανάπτυξης ικανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία στην Ελλάδα
 • 30 χρόνια LEADER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Δικτύωση

1.Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

          - Πολυτεχνική Σχολή

ü  Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

- Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

ü  Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

 - Σχολή Επιστημών Υγείας

ü  Τμήμα Κτηνιατρικής

 - Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

ü  Οικονομικών Επιστημών

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

          - Γεωπονική Σχολή

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ü  Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Τομέας Προγραμματισμούς & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων - Κέντρο Καινοτομίας Κατασκευών

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 - Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

          - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ü  Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης έργων

- Παράρτημα Καρδίτσας

ü  Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

ü  Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

ü  Τμήμα Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ü  Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (HAU)

ΓΕΩΡΓΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.)

ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΕΚ ΔΙΑΣ, KEK ΕΡΕΥΝΑ

 

2. Ερευνητικά Κέντρα / Ιδρύματα

  - Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

  - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

  - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

  - Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

  - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

 

3. Εταιρίες

  - Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ)

  - Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

  - Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (EETAA)

  - Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

  - SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.

  - Q-PLAN

  - Βακάκης & Συνεργάτες

  - Vakakis International S.A.

  - REMACO Α.Ε.

  - PLANET

  - AGROPOLE ΕΠΕ

  - ALTEREN Α.Ε.

  - PLANNING S.A.

  - BAC Α.Ε.

  - ECO-CONSULTANTS

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. «AmadeusAssociation» Μη κυβερνητικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός (Αυστρία)
 2. «DieBerater®» Ιδιωτική Εταιρεία (Αυστρία)
 3. «ZnanieAssociation» Μη κυβερνητικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Βουλγαρία)
 4. «ACTIVEPOWERLTD -Trading & Consulting», Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση και Συμβουλευτική για Επιχειρήσεις (Κύπρος)
 5. «Familiehojskolen Skaergaarden» Κολέγιο (Δανία)
 6. «Emergences», Εκπαιδευτικός οργανισμός (Γαλλία)
 7. «bfw(Berufsfortbildungswerk Επαγγελματικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο (Γερμανία)
 8. «Europäische Akademie für umweltorientierten Verkehr», Ακαδημία βιώσιμων μετακινήσεων (Γερμανία)
 9. «ITUT- Irish Trade Union Trust»ΕργατικόΚέντρο (Ιρλανδία)
 10. «Ass. For. Seo Μη Κυβερνητικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός (Ιταλία)
 11. «Biocert» Μη Κυβερνητικός Οργανισμός (Ιταλία)
 12. «PEOPLE» Μη Κυβερνητικός Οργανισμός (Ιταλία)
 13. «LithuanianLabourMarketTrainingAuthority (LLMTA Κρατικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός (Λιθουανία)
 14. «Deplannenmakers» Εταιρεία Παροχής Συμβουλών Οργάνωσης (Ολλανδία)
 15. «STENDEN UNIVERSITY» Πανεπιστήμιο (Ολλανδία)
 16. «Procesy Inwestycyjne S.A» (Πολωνία)
 17. «ROMANIANSOCIETYFORLIFELONGLEARNING» Μη Κυβερνητικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός (Ρουμανία)
 18. «TheInstituteforTrainingandSocialStudiesIFES» Εκπαιδευτικός Οργανισμός Εργατικού Κέντρου Βαλένθια (Ισπανία)
 19. «ECAP» Μη Κερδοσκοπικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός (Ελβετία)

Συμμετοχή σε Εταιρικά σχήματα

 1. Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
 2. Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας (ΕΣΕΚ)
 3. Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΝΤΟΣ
 4. ΘΕΣΣΑΛΙΑ - Περιφερειακή Εταιρία Αγροτικής Ανάπτυξης
 5. Οργανισμός Αγροτικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (ΟΑΑΣΕ)
 6. Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας
 7. Π.Ε.Τ.Α. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ
 8. «Θεοδωρίδειο Κέντρο Ορίζοντες» (ΑΜΚ) για Ανθρώπους με Αναπηρία
 9. Αστική Εταιρία Διασφάλισης Ποιότητας και Δικτύου Επιχειρήσεων Κοινωνικής και Μικρομεσαίας Οικονομίας
 10. ΑΜΚΕ «Φορέας συνεργασίας μικρών γαλακτοκομικών περιοχών Θεσσαλίας» με διακριτικό τίτλο «TERRA THESSALIA LACTIS»

Συμμετοχή σε Δίκτυα

 1. Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιριών (HELADA)
 2. Δίκτυο Φορέων Αγροτικής Ανάπτυξης LEADER
 3. Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων (ΕΔΔΕ)
 4. Δίκτυο EURORESO
 5. «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ»
 6. Δίκτυο Δήμων Περιοχής Πίνδου

Υποστήριξη Δικτύων – συλλογικών φορέων

 1. Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας (ΕΣΕΚ)
 2. Δίκτυο Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων Δόμησης Εφαρμογής & Εξοπλισμού Καρδίτσας
 3. Δίκτυο Τροφίμων & Ποτών Ν. Καρδίτσας
 4. Αγροτικός Συνεταιρισμός Στέβιας
 5. Αγροτικός Συνεταιρισμός ΕΥ ΚΑΡΠΟΝ
 6. ΡΟΜΑ χωρίς Σύνορα
 7. Σύλλογος Γονέων ΑΜΕΑ
 8. Ένωση Εκτροφέων βοοειδών βραχυκερατικής φυλής
 9. Αγροτικός Συνεταιρισμός Σαλιγκαροτρόφων
 10. Σύλλογος Μελισσοκόμων Καρδίτσας
 11. Αγροτικός Συνεταιρισμός Οσπρίων και προϊόντων διατροφής «Ψυχανθός»

Επικοινωνία: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:          

 

  

   

        

 

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και

Μειονεκτούντων Πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)

Δημοτική Αγορά (οδός Διάκου / κατ. Ι-5)

+30 24410-22800 anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:           

Βρείτε μας στο χάρτη

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.