24410 42363 26345   24410 71636

 
 • ΚΥπΕΑ

  Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)
 • CLLD/LEADER

  Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
 • «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022»

  Το λεύκωμα «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022» είναι μια σύνοψη των δράσεων, γεγονότων και εμπειριών που καταγράφηκαν από την ομάδα έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος ‘’ESTIA 2022: Στεγαστικό Πρόγραμμα στο Δήμο Καρδίτσας για αιτούντες διεθνή προστασία’’ του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
  Διαβάστε ...
 • 3 Χρόνια YES!

 • «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

  «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» (κωδ. ΣΕ-8) στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»
 • Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ»

  Στόχος του Προγράμματος είναι η αξιοποίηση ιδιωτικών κατοικιών για τη στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 • 2ISECAP

  « 2ISECAP » Θεσμικά Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα | «2ISECAP» Institutionalized Integrated Sustainable Energy and Climate Action Plans
 • OBCD

  «OBCD» - Δημιουργία Τριγώνων Γνώσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας | «OBCD» - Open Business for Community Development
 • SENEXIA

  Προώθηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ατόμων ηλικίας άνω των 50 | Promoting seniors' employment and self-employment
 • SEED

  Tο έργο SEED – Social innovation EcosystEm Development χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου ανάπτυξης ικανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία στην Ελλάδα
 • 30 χρόνια LEADER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

_____________________________

985
Ωφελούμενοι 18-29 ετών (NEETs)
46
Ωφελούμενοι Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών (ΚΥπΕΑ)
60
Ωφελούμενοι από ευάλωτες ομάδες
17
Συλλογικοί φορείς έχουν φιλοξενηθεί στην εταιρία
2373
Ωφελούμενοι πρόσφυγες-αιτούντες άσυλο (2017 έως σήμερα)
303
Δικαιούχοι έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης της εταιρείας
420
Επενδύσεις έχουν υλοποιηθεί με την υποστήριξη της εταιρείας
33540572.74
Δημόσια Δαπάνη συνολικά διατέθηκε για την τοπική ανάπτυξη

Τα νέα της ΑΝ.ΚΑ.

 • Όλα
 • 2ISECAP
 • ANKA
 • LEADER
 • OBCD
 • YES!
 • Αποτελέσματα
 • Εστία
 • ΚΥπΕΑ
 • Κάλυψη
 • ΠΑΑ 2014 2020
 • Προκηρύξεις
 • Προεπιλογή
 • Τϊτλος
 • Date
 • Τυχαία σειρά
Περισσότερα κλικ με SHIFT για εμφάνιση όλων load all

Βασικό στοιχείο της ταυτότητας της ΑΝ.ΚΑ ΑΕ είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων. Αυτά αποτελούν τα διακριτά τμήματα της παρέμβασής της. Είναι δε, το αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και διεκδίκησης. Μέσω των προγραμμάτων και των έργων επιδιώκεται η ανάπτυξη τόσο των αγροτικών όσο και των αστικών περιοχών με την ανάδειξη και αξιοποίηση των κάθε μορφής πόρων (φυσικών, ανθρώπινων, πολιτιστικών), προτάσσοντας ως κινητήριο μοχλό την τοπική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα.

Η αναπτυξιακή αντίληψη της ΑΝ.ΚΑ ΑΕ επικεντρώνεται στην «οικοδόμηση ικανοτήτων» και στην «ενδυνάμωση» του τοπικού πληθυσμού, ιδιαίτερα των μειονεκτουσών ομάδων και στην αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού. Τα προγράμματα και τα έργα σχεδιάζονται και υλοποιούνται ώστε να υπηρετήσουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο όραμα για την τοπική ανάπτυξη. Το καθένα καλύπτει κάποια συγκεκριμένη ανάγκη, ικανοποιεί έναν επιμέρους στόχο αυτού του οράματος, το οποίο επικαιροποιείται και εμπλουτίζεται συνεχώς μέσω της κοινωνικής διαβούλευσης.

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν αυξημένη απαίτηση για σχεδιαστική, διαχειριστική και επιχειρησιακή επάρκεια, διότι, αφ’ ενός τα προγράμματα οφείλουν να υπακούουν στις στρατηγικές τις οποίες έχει συνθέσει το σύνολο των τοπικών φορέων (οι περισσότεροι των οποίων είναι και μέτοχοι της ΑΝ.ΚΑ) και αφετέρου, να είναι σύμφωνα και συμβατά με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές.

Για την επίτευξη των παραπάνω η Αναπτυξιακή Καρδίτσας έχει συστήσει μια ευέλικτη ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων, σε πολλά και διαφορετικά αντικείμενα, στελεχών, με διεθνή εμπειρία και πλήρη συμπληρωματικότητα, ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες στο δημόσιο, τον κοινωνικό και τον ιδιωτικό τομέα. Στο ίδιο πλαίσιο έχει αναπτύξει μια σταθερή και μόνιμη συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Ινστιτούτα και Αναπτυξιακούς φορείς της Ελλάδας και της Ευρώπης, καθώς και υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό της εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα, μεταφορά τεχνογνωσίας και αξιοποίηση των πρόσφατων ερευνητικών αποτελεσμάτων  και εν γένει εξελίξεων.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η κατά γενική ομολογία επιτυχημένη δράση της εταιρίας κατά τα τελευταία είκοσι και πλέον έτη. Μόνιμη φιλοδοξία της ΑΝ.ΚΑ ΑΕ είναι να αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο και αποτελεσματικό αναπτυξιακό μηχανισμό στη διάθεση των τοπικών φορέων και τον κατοίκων της περιοχής παρέμβασής της.

Επικοινωνία: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:          

 

  

   

        

 

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και

Μειονεκτούντων Πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)

Δημοτική Αγορά (οδός Διάκου / κατ. Ι-5)

+30 24410-22800 anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:           

Βρείτε μας στο χάρτη

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.