24410 42363 26345   24410 71636

 
 • ΚΥπΕΑ

  Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)
 • CLLD/LEADER

  Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
 • «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022»

  Το λεύκωμα «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022» είναι μια σύνοψη των δράσεων, γεγονότων και εμπειριών που καταγράφηκαν από την ομάδα έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος ‘’ESTIA 2022: Στεγαστικό Πρόγραμμα στο Δήμο Καρδίτσας για αιτούντες διεθνή προστασία’’ του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
  Διαβάστε ...
 • 3 Χρόνια YES!

 • «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

  «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» (κωδ. ΣΕ-8) στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»
 • Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ»

  Στόχος του Προγράμματος είναι η αξιοποίηση ιδιωτικών κατοικιών για τη στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 • 2ISECAP

  « 2ISECAP » Θεσμικά Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα | «2ISECAP» Institutionalized Integrated Sustainable Energy and Climate Action Plans
 • OBCD

  «OBCD» - Δημιουργία Τριγώνων Γνώσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας | «OBCD» - Open Business for Community Development
 • SENEXIA

  Προώθηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ατόμων ηλικίας άνω των 50 | Promoting seniors' employment and self-employment
 • SEED

  Tο έργο SEED – Social innovation EcosystEm Development χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου ανάπτυξης ικανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία στην Ελλάδα
 • 30 χρόνια LEADER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • ΑΡΧΙΚΗ
 • ΕΡΓΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • Υποστήριξη Συλλογικών Σχημάτων
 • Θερμοκοιτίδα

Θερμοκοιτίδα Συνεργατισμού

Η παροχή υποστήριξης της ΑΝ.ΚΑ σε κάθε είδους καινοτόμων συλλογικών εγχειρημάτων, ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημιουργία της. Η υποστήριξη περιελάμβανε ένα εύρος υπηρεσιών όπως η γραμματειακή υποστήριξη (η πιο απλή μορφή) και έφτανε μέχρι την πιο σύνθετη: τη φιλοξενία στους χώρους που διέθετε. Στην περίπτωση αυτή η ΑΝ.ΚΑ λειτουργούσε ως «θερμοκοιτίδα». Οι αρχικές πρωτοβουλίες χρονολογούνται από το 1994 και περιλαμβάνουν:

 • Την φιλοξενία του Πιστωτικού Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Καρδίτσας (1994 – 1996) η οποία μετεξελίχτηκε στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας. Σήμερα είναι μέτοχος με μεγάλη συμβολή στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της εταιρίας, ενώ διαθέτει 2 μέλη στο ΔΣ της.

 • Την παροχή υποστήριξης στους γυναικείους συνεταιρισμούς (1994 – 1997) που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αγροτουριστική ανάπτυξη της Λίμνης Πλαστήρα και των υπόλοιπων ορεινών περιοχών του Νομού

Η λειτουργία της εταιρίας ως τοπικός υποστηρικτικός μηχανισμός ενθάρρυνε τον πολλαπλασιασμό νεοφυών συλλογικών εγχειρημάτων, ιδιαίτερα μετά την έναρξη της κρίσης. Έτσι, από την έναρξη της κρίσης και μετά παρασχέθηκαν υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας στα παρακάτω συνεργατικά σχήματα: 

 1. Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας (Αστικός Συνεταιρισμός)  

 2. Αγροτικός Συνεταιρισμός Οσπρίων και Προϊόντων Διατροφής Καρδίτσας  

 3. Αγροτικός Συνεταιρισμός Σαλιγκαροτρόφων

 4. Δίκτυο Επιχειρήσεων Δομικών Υλικών (ΑΜΚΕ)

 5. Ένωση Αγροτουρισμού Θεσσαλίας (ΑΜΚΕ)

 6. ΚοινΣΕπ «ΗΛΑΚΑΤΗ»

 7. Σύλλογος Γονέων Αμεα

 8. Σύλλογος Μελισσοκόμων

 9. ΡΟΜΑ χωρίς σύνορα ΑΜΚΕ

 10. ΑΜΚΕ «Γέφυρα»

 11. Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών 

Παράλληλα παρέχονται υπηρεσίες τεχνικές υποστήριξης σε διάφορα πεδία λειτουργίας τους στα παρακάτω συνεργατικά σχήματα:

 1. Αγροτικός Συνεταιρισμός Εύκαρπον

 2. Αγροτικός Συνεταιρισμός Στέβιας

 3. Αστικός Συνεταιρισμός Ανακύκλωσης

 4. Δίκτυο Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών (ΑΜΚΕ)

 5. Οικόσφαιρα ΑΜΚΕ 

Οι υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας που παρέχονται μέχρι σήμερα στα συνεργατικά σχήματα, συνοπτικά είναι οι εξής:

 • Φιλοξενία (παραχώρηση χώρου για έδρα). Ίσως φαντάζεται κάποιος την παραχώρηση στους φιλοξενουμένους αυτόνομων χώρων. Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, αλλά για την ένταξη του φιλοξενουμένου φορέα μέσα στη λειτουργία της ίδιας της εταιρίας. Περιλαμβάνει, κυρίως, τη διάθεση χώρου για τις συνεδριάσεις των οργάνων του και ενός γραφείου για ένα στέλεχος (στην περίπτωση που προσλάβουν κάποιο). Ο χώρος συνεδριάσεων είναι κοινός για όλους τους φιλοξενουμένους και για τις ανάγκες της ίδιας της εταιρίας.

 • Τεχνική υποστήριξη στις διαδικασίες ίδρυσης, όπως η διαμόρφωση του καταστατικού. Δεν πρόκειται για το νομικό μέρος, αλλά για την οργάνωση της συζήτησης μεταξύ των μελών για την ουσία των σκοπών του συνεταιρισμού, των σχέσεων των μελών μεταξύ τους κλπ. Η συζήτηση γίνεται στους χώρους της εταιρίας ή σε κάποιο χωριό σε χώρο που παραχωρείται συνήθως από την Αυτοδιοίκηση.

 • Ευαισθητοποίηση εν δυνάμει συνεταίρων, μέσω της οργάνωσης εκδηλώσεων στην Καρδίτσα ή στα χωριά, μέσω προβολής του εγχειρήματος στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, τα Social Media κλπ. Η ευαισθητοποίηση γίνεται σε δύο φάσεις. Πριν την ίδρυση του συνεταιρισμού για την προσέλκυση ιδρυτικών μελών και μετά για τη διεύρυνση του συνεταιρισμού.

 • Γραμματειακή Υποστήριξη (τήρηση πρακτικών ΔΣ, ΓΣ, διαχείριση εγγραφών και τήρηση μητρώου μελών, ενημέρωση επισκεπτών κλπ). Όταν ο συνεταιρισμός «αποφοιτήσει» διαθέτει πλήρες και οργανωμένο αρχείο.

 • Υποστήριξη σε τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Η/Υ, internet, προβολή κλπ)

 • Συντονισμό συναντήσεων μελών ομάδας, οργάνωση και συντονισμό Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων

 • Υποστήριξη στο σχεδιασμό και υλοποίηση Επιχειρησιακών Σχεδίων

 • Εκπαίδευση

 • Σύνδεσή τους με Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα, καθώς και με ειδικούς εμπειρογνώμονες για ειδικά τεχνικά θέματα και εξειδικευμένες γνώσεις που απασχολούν την ομάδα.

 • Πληροφόρηση για δυνατότητες χρηματοδότησης και ανάπτυξης συνεργασιών εκτός ομάδας 

Στόχος των παραπάνω υπηρεσιών είναι να μηδενιστεί το κόστος έναρξης το οποίο αποτελεί αντικίνητρο για συμμετοχή και δραστηριοποίηση. Εκτός αυτού, στην περίπτωση των ανέργων, δεν υπάρχει δυνατότητα να καλυφτεί. 

«Το Οικοσύστημα Συνεργατισμού»

Έργο της ΑΝ.ΚΑ ΑΕ είναι επίσης η υποστήριξη της δικτύωσης και της συνεργασίας των συνεργατικών σχημάτων μεταξύ τους με σκοπό:

 • Την ικανοποίηση κοινών και συμπληρωματικών στόχων.

 • Τη διεύρυνση των οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών μεταξύ τους

 • Την ανάπτυξη κοινών υπηρεσιών και λειτουργιών (όπως η εκπαίδευση των μελών τους, η προβολή, η κοινή οργάνωση της εμπορίας, η πιστοποίηση ποιότητας κλπ).

 • Τη διαμόρφωση θέσεων πολιτικής για την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων

 • Την οργάνωση του lobbying

 • Την οργάνωση και την προβολή του τοπικού «Οικοσυστήματος συνεργατισμού» 

Το σύνολο των συλλογικών δομών που αποτελούν εν δυνάμει μέλη του «Οικοσυστήματος συνεργατισμού» είναι: 

 

α/α

Φορέας

1

ΑΝΚΑ

2

Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) Αγελαδοτρόφων – Προβατοτρόφων

3

ΑΣ Ανάβρας

4

ΑΣ Αχλαδιάς

5

ΑΣ Διόνυσος

6

ΑΣ Εύκαρπον

7

ΑΣ Καπνοπαραγωγών

8

ΑΣ Κέδρου

9

ΑΣ Νέα Ένωση

10

ΑΣ Οσπρίων

11

ΑΣ Παραγωγών Βιομηχανικής Τομάτας "Δήμητρα"

12

ΑΣ Σαλιγκαροτρόφων

13

ΑΣ Στέβιας

14

ΑΣ Φαναρίου

15

Σύλλογος Κτηνοτρόφων Παλαμά

16

Δίκτυο Επιχειρήσεων Δομικών Υλικών

17

Δίκτυο Επιχειρήσεων Τροφίμων - Ποτών

18

ΑΜΚΕ Οικόσφαιρα

19

ΑΜΚΕ ΡΟΜΑ χωρίς σύνορα

20

ΑΜΚΕ «Γέφυρα»

21

ΑΜΚΕ Κέντρο Γυναικών

22

Αστικός Συν. Ανακύκλωσης

23

Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας (ΕΣΕΚ ΣΥΝΠΕ)

24

Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Γεωπόνων Ν. Καρδίτσας (ΠΡΟΣΥΓΕ ΣΥΝΠΕ)

25

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Ν ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΠΕ

26

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

27

Contact Group

28

Δασικός Συνεταιρισμός Καρολεσίου

29

Δασικός Συνεταιρισμός Νεράϊδας

30

Δήμοι του Νομού Καρδίτσας

31

Ένωση Αγροτουρισμού Θεσσαλίας

32

Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων

33

Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών

34

Καρδιτσαϊκή Express

35

Επιμελητήριο Καρδίτσας

36

ΚοινΣΕπ ΗΛΑΚΑΤΗ

37

ΚοινΣΕπ ΡΟΔΑ

38

ΚοινΣΕπ ΡΟΜΒΟΣ

39

Σύλλογος Μελισσοκόμων

40

Σύλλογος Γονέων ΑΜΕΑ

41

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών

42

Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Μενελαϊδας

 

 

 

Επικοινωνία: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:          

 

  

   

        

 

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και

Μειονεκτούντων Πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)

Δημοτική Αγορά (οδός Διάκου / κατ. Ι-5)

+30 24410-22800 anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:           

Βρείτε μας στο χάρτη

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.