24410 42363 26345   24410 71636

 • CLLD/LEADER

  Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
 • Τοπικά προϊόντα Καρδίτσας

 • Εστία

  Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΚΑ) σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, υλοποιεί το έργο «Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates in Karditsa»
 • Λίμνη Ν. Πλαστήρα

 • 30 χρόνια LEADER

 • 3 Χρόνια YES!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, καλεί τους μετόχους της σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας στην Καρδίτσα επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 1ο όροφο.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.

Συνεδρίασε για πρώτη φορά το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Καρδίτσας

Η πρώτη συνεδρίαση του νεοσύστατου Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (ΣΕΜΠ) του Δήμου Καρδίτσας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουνίου στο Δημαρχείο της πόλης. 

Στη πρώτη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου, της Αναπτυξιακής Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.), του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων, της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και της προσφυγικής κοινότητας της περιοχής και τέθηκαν οι πρώτες γραμμές της μελλοντικής λειτουργίας του ΣΕΜΠ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των κοινοτήτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους προς τον Δήμο και την τοπική κοινωνία της Καρδίτσας για τον τρόπο με τον οποίο τους έχουν υποδεχθεί αλλά και για τη σύσταση του ΣΕΜΠ που προβλέπει τη θεσμική εκπροσώπησή τους με σκοπό τον συντονισμό μεταξύ αυτών και επίσημων φορέων της πόλης για την ανάδειξη και επίλυση των θεμάτων που τους αφορούν.

Υπενθυμίζεται ότι η σύσταση και λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων προβλέπεται από το αρ. 79 του Ν. 4555/2018, που αντικατέστησε την παρ. 1 του αρ. 78 του Ν. 3852/2010 (Α΄87). Τα ΣΕΜΠ αποτελούνται από 11 μέλη εκ των οποίων οι 6 είναι δημοτικοί σύμβουλοι και οι 5 εκπρόσωποι προσφυγικών/μεταναστευτικών κοινοτήτων ενώ ο ρόλος τους είναι γνωμοδοτικός προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι τελικοί Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων για την κατάρτιση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου της αριθ. πρωτ 375/31-03-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του Σχεδίου (κωδ. ΣΕ-8) με τίτλο «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας – ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Πρακτικό Aνάρτησης

Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

 

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., μετά την Α.Π. 23844/11-03-2022 απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/15-04-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, ως Διαχειριστής Φορέας

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου για το Σχέδιο (κωδ. ΣΕ-8) με τίτλο «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας – ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους», συνολικής διάρκειας έως 24 μηνών από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Δικαιούχοι φορείς του Σχεδίου είναι οι Δήμοι: Καρδίτσας, Σοφάδων, Παλαμά, Μουζακίου, Λίμνης Πλαστήρα και Αργιθέας.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά έναν / μία (1) ΠΕ Κοινωνικό Λειτουργό για 10 νοικοκυριά ωφελούμενων - αστέγων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. στην Καρδίτσα, Μεγ. Αλεξάνδρου 34 (1ος όροφος), Τ.Κ. 43132, μέχρι τη Παρασκευή 29/04/2022 και ώρα 15:00, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». Φάκελοι που θα πρωτοκολληθούν μετά την καταληκτική προθεσμία, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Πληροφορίες: κα. Κοσπεντάρη Μαρίνα, στα τηλ. 24410-42363, 26345 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 


Σχετικά αρχεία:

Αναλυτική Πρόσκληση: Αρχείο [PDF 597KB]

Αίτηση υποψηφιότητας: Αρχείο [DOC 129KB]

Υπεύθυνη Δήλωση: Αρχείο [DOC 134KB]


 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων για την κατάρτιση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου της αριθ. πρωτ 375/31-03-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του Σχεδίου (κωδ. ΣΕ-8) με τίτλο «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας – ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Πρακτικό Aνάρτησης

Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων

Αξίζει να δείτε ...

image
Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη Read More
 • 1
 • 2
 • 3

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.