24410 42363 26345   24410 71636

 • ΚΥπΕΑ

  Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)
 • CLLD/LEADER

  Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
 • «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022»

  Το λεύκωμα «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022» είναι μια σύνοψη των δράσεων, γεγονότων και εμπειριών που καταγράφηκαν από την ομάδα έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος ‘’ESTIA 2022: Στεγαστικό Πρόγραμμα στο Δήμο Καρδίτσας για αιτούντες διεθνή προστασία’’ του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
  Διαβάστε ...
 • 3 Χρόνια YES!

 • «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

  «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» (κωδ. ΣΕ-8) στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»
 • 2ISECAP

  « 2ISECAP » Θεσμικά Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα | «2ISECAP» Institutionalized Integrated Sustainable Energy and Climate Action Plans
 • OBCD

  «OBCD» - Δημιουργία Τριγώνων Γνώσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας | «OBCD» - Open Business for Community Development
 • SENEXIA

  Προώθηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ατόμων ηλικίας άνω των 50 | Promoting seniors' employment and self-employment
 • SEED

  Tο έργο SEED – Social innovation EcosystEm Development χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου ανάπτυξης ικανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία στην Ελλάδα
 • 30 χρόνια LEADER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Η εκπαιδευτική εργαλειοθήκη του Έργου SE4Ces κυκλοφόρησε!

Το υλικό της βοηθά πανεπιστήμια, επιχειρήσεις & φοιτητές να συνδημιουργήσουν νέο καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την Κοινωνική Οικονομία, εξοπλίζοντας τους φοιτητές με τις κατάλληλες δεξιότητες για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Βοηθάει, επίσης, οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας να συνδεθούν με τα πανεπιστήμια και να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ του πανεπιστημίου και του επιχειρηματικού τομέα μέσω συνεργατικών μεθόδων. 


The SE4Ces toolkit is is released! 

This training toolkit helps universities, businesses, & students to co-create new innovative #SocialEconomy teaching materials equipping students with the right skills for a more sustainable future. It also helps social economy organisations to connect with universities and bridge the gap between the university and the business sector through collaborative methods.

Ανακαλύψτε το εδώ/Discover it here: 

Τρεις προτάσεις από την ΑΝ.ΚΑ. ΑΕ για ανακούφιση των πληγέντων από τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας ‘’Daniel’’ και για την επόμενη μέρα ανασυγκρότησης της Π.Ε. Καρδίτσας

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας αντιλαμβανόμενη το μέγεθος της καταστροφής από την κακοκαιρία ‘’Daniel’’ αλλά κυρίως των δυσμενών επιπτώσεων που αυτή θα επιφέρει μακροπρόθεσμα στην τοπική κοινωνία και οικονομία της Π.Ε. Καρδίτσας και ιδιαίτερα του Δήμου Παλαμά, προτείνει :

Α) να εξεταστεί η αύξηση κατά τουλάχιστον 50% της κατανομής προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης (υποβληθείσα Δ.Δ. 5.664.000 €) στη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης LEADER 2023-27 για την περιοχή μας

- να εξεταστεί αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης από 65% σε 80% για τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν με τη χρήση του κανονισμού de minimis (καν. ΕΕ 1407/2013).

- οι αυξημένοι πόροι να κατευθυνθούν στη στήριξη των επιχειρήσεων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, σε επιχειρήσεις παροχής βασικών υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσμό, στις δράσεις κοινωνικής συνοχής και σε μικρά δημόσιου χαρακτήρα έργα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

- να εξεταστούν τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του τρέχοντος προγράμματος LEADER 2014-20, που θα διευκολύνει τους επενδυτές (πληγέντες και μη) στην ολοκλήρωση των έργων τους ή / και στην υποβολή νέων προτάσεων αποκατάστασης / επανεκκίνησης

Β) την επέκταση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους», το οποίο σήμερα εξυπηρετεί 30 ωφελούμενα νοικοκυριά / αστέγους στο σύνολο των Δήμων της Καρδίτσας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών στέγασης, ψυχοκοινωνική στήριξη και επιπλέον κατάρτιση ή / και εργασιακή επανένταξη των ωφελούμενων.

-  να εξεταστεί η δυνατότητα χρονικής επέκτασης του προγράμματος από τα 2 στα 3 έτη για τους ήδη ωφελούμενους

- να εξεταστεί η αύξηση των ωφελούμενων νοικοκυριών από τα 30 στα 50, ώστε να καλυφθούν ανάγκες πληγέντων νοικοκυριών από την κακοκαιρία ‘’Daniel’’.

Γ) την επέκταση του προγράμματος ‘’Κάλυψη’’, το οποίο αφορά νέους 25-39 ετών δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στο Δήμο Καρδίτσας.

- να εξεταστεί η δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων και εκτός πόλης της Καρδίτσας και από ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν συμμετείχαν στα προγράμματα ‘’ESTIA’’,

- να εξεταστεί η αύξηση των ανώτατων τιμών μίσθωσης.  

Στόχος να συμπεριληφθούν και πληγέντες νέοι ως ωφελούμενοι.

Ήδη η εταιρία έχει απευθυνθεί με σχετικές επιστολές προς την κα. Ζαχαράκη Σοφία - Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και τον κ. Αυγενάκη Ελευθέριο - Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η ΑΝ.ΚΑ στο πλαίσιο του ρόλου της ως φορέας διαχείρισης των παραπάνω προγραμμάτων είναι έτοιμη να αναλάβει την υλοποίηση των προαναφερόμενων ή / και οποιασδήποτε άλλης παρέμβασης θεωρηθεί απαραίτητη για την επαναφορά στην ομαλότητα και για τη χάραξη μιας βιώσιμης προοπτικής της τοπική κοινωνίας και οικονομίας.

 

6 νέες επενδυτικές προτάσεις προϋπολογισμού 1,743 εκατ. € στο CLLD/LEADER Καρδίτσας για μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Π.Ε. Καρδίτσας με την υποβολή έξι (6) επενδυτικών προτάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 1.743.040,53 € στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, στον τομέα δηλαδή που έχει αναδειχθεί ως κυρίαρχη ανάγκη και ευκαιρία του τοπικού παραγωγικού συστήματος της Καρδίτσας.

Οι προτάσεις αφορούν τους τομείς του οίνου, τυροκομικών, αρτοσκευασμάτων, ξηρών καρπών, αποξηραμένων φρούτων, μπαχαρικών, αμυγδάλων και καρυδιών.

Η αιτούμενη δημόσια δαπάνη των προτάσεων διαμορφώνεται σε 871.520,27 € υπερκαλύπτοντας κατά 174% το ποσό της πρόσκλησης.

Αναλυτικά ανά προκηρυσσόμενη υποδράση: 

2η Πρόσκληση Υπομέτρου 19.2

Υποδράση

Δημόσια Δαπάνη
Πρόσκλησης

Αριθμός
Αιτήσεων

Συνολικό Κόστος Αιτήσεων

Δημόσια Δαπάνη
Αιτήσεων

Κάλυψη %

19.2.2.2

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

200.000,00

1

142.064,35

71.032,18

35,5%

19.2.3.1

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

300.000,00

5

1.600.976,18

800.488,09

266,8%

Σύνολο

500.000,00

6

1.743.040,53

871.520,27

174,3%

Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια τους υποψήφιους επενδυτές και τους συμβούλους τους για τη συμμετοχή. Εκ μέρους της ΟΤΔ θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τη διεκδίκηση πρόσθετων πόρων από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την ένταξη όλων των εγκεκριμένων αιτήσεων στήριξης.

 

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠ LEADER

Ολοκληρώθηκε η 33η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑN.KA A.E.

Στην 33η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. εκφράστηκε η διαχρονική στήριξη των φορέων/μετόχων στην αποστολή της εταιρείας καθώς και η ικανοποίηση για τη διεκδίκηση νέων αναπτυξιακών πόρων και προγραμμάτων από την εταιρία.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων (ποσοστό συμμετοχής 57%) διεξήχθη μέσα σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα υπό την Προεδρία του κου Αναγνωστόπουλου Δημήτρη, Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Ο Γενικός Διευθυντής κος Σακελλαρίου Ευάγγελος αφού παρουσίασε ένα 6λεπτο video με τις δράσεις και το έργο της εταιρίας, έκανε μια συνοπτική αναφορά στο Πρόγραμμα Δράσης του 2023, και έθεσε ως στόχους, την διαφοροποίηση του μίγματος έργων της εταιρίας, την ενεργοποίηση του Φορέα Διαχείρισης Τουρισμού, την μετεξέλιξη του ΚΥπΕΑ σε θερμοκοιτίδα αγροτικού χώρου, την έγκριση της στρατηγικής LEADER 2023-27 ύψους 7,1 εκατ. Ευρώ, τη διεκδίκηση προγραμμάτων υπερτοπικού χαρακτήρα και τη στόχευση σε έργα στήριξης νέων και μειονεκτούντων ομάδων πληθυσμού, όπως άνεργοι, άστεγοι και NEETs 18-29 ετών.

Ο Υπεύθυνος Οικονομικών κος Γανιάς Βασίλειος παρουσίασε τον ισολογισμό χρήσης, όπου παρά τη μικρή μείωση του κύκλου εργασιών σε 1,4 εκατ. Ευρώ, σημειώθηκε βελτίωση χρηματοοικονομικών δεικτών για το έτος 2022.

Στις τοποθετήσεις τους επί των πεπραγμένων οι μέτοχοι εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και την εταιρεία, αναγνωρίζοντας το έργο της που έχει θετικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο στην περιοχή. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2022 και η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., το Πρόγραμμα Δράσης 2023, η απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και της ΕΔΠ LEADER, ο καθορισμός ύψους αποζημιώσεων μελών Δ.Σ, η  διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2022 καθώς και οι αποφάσεις ορισμού της ΕΔΠ LEADER 2023-27 και συμμετοχής στην ΑΜΚΕ ‘’Ελληνικό Δίκτυο ΟΤΔ’’.

Επικοινωνία: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:          

 

 

 

   

        

 

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και

Μειονεκτούντων Πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)

Δημοτική Αγορά (οδός Διάκου / κατ. Ι-5)

+30 24410-22800 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:           

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.