24410 42363 26345   24410 71636

 • ΚΥπΕΑ

  Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)
 • CLLD/LEADER

  Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
 • «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022»

  Το λεύκωμα «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022» είναι μια σύνοψη των δράσεων, γεγονότων και εμπειριών που καταγράφηκαν από την ομάδα έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος ‘’ESTIA 2022: Στεγαστικό Πρόγραμμα στο Δήμο Καρδίτσας για αιτούντες διεθνή προστασία’’ του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
  Διαβάστε ...
 • 3 Χρόνια YES!

 • «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

  «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» (κωδ. ΣΕ-8) στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»
 • Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ»

  Στόχος του Προγράμματος είναι η αξιοποίηση ιδιωτικών κατοικιών για τη στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 • 2ISECAP

  « 2ISECAP » Θεσμικά Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα | «2ISECAP» Institutionalized Integrated Sustainable Energy and Climate Action Plans
 • OBCD

  «OBCD» - Δημιουργία Τριγώνων Γνώσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας | «OBCD» - Open Business for Community Development
 • SENEXIA

  Προώθηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ατόμων ηλικίας άνω των 50 | Promoting seniors' employment and self-employment
 • SEED

  Tο έργο SEED – Social innovation EcosystEm Development χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου ανάπτυξης ικανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία στην Ελλάδα
 • 30 χρόνια LEADER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Πιλοτική εκπαίδευση OBCD

 
Tι θα λέγατε για δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου μέσω της κοινωνικής επιχείρησης σας;
 
Προσκαλούμε όλα τα στελέχη κοινωνικών επιχειρήσεων καθώς και τα μέλη τους να συμμετέχουν στην πρώτη εκπαιδευτική δράση στην πόλη μας που υποστηρίζεται μέσω του Ευρωπαϊκού έργου OBCD (ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ).
 
Η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν και πρόκειται να υλοποιηθεί στην πόλη της Καρδίτσας, θα έχει διάρκεια 9 ώρες (2 ημέρες) και θα λάβει χώρα την εβδομάδα μεταξύ της 3ης και 7ης Ιουνίου 2024.
 
 

Εγγραφείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
                                         https://docs.google.com/.../1FAIpQLScafndOB5mWao.../viewform

  
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα OBCD επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων που χρειάζεστε για να πετύχετε στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, συνδυάζοντας τόσο κοινωνικές όσο και επιχειρηματικές δεξιότητες.

Στατιστικά πληρωμών έργων LEADER

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζεται στις βιοτεχνίες και στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, κρίσιμων τομέων για την ανασυγκρότηση της περιοχής μετά τις επιπτώσεις του Daniel.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

 

 

 

 

Η ΑΝΚΑ Α.Ε. θεωρεί υποχρέωσή της να ευχαριστήσει την AMKE ACT FOR KARDITSA "ΔΡΑΣΗ" για την διάθεση προϊόντων, εν όψει των εορτών του Πάσχα, σε ωφελούμενους των προγραμμάτων ‘’Κάλυψη’’ και ‘’Στέγαση και Εργασία για Αστέγους’’ του Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας που υλοποιεί η εταιρεία για λογαριασμότων Δήμων της Π.Ε. Καρδίτσας σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες τους (Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, Υγείας και ΑΜΕΑ, Κέντρα Κοινότητας, “Βοήθεια στο Σπίτι”).

Προώθηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης 2ISECAP

Mε την υποστήριξη της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., στα πλαίσια το έργου 2ISECAP: «ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» ο Δήμος Καρδίτσας προχωρά σε δράσεις ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας σε συνεργασία με άλλους φορείς.
Δράση ενεργειακής αναβάθμισης: Τεχνολογίες αυτoπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης (net-metering και net-billing).
 
 
Προθεσμία αιτήσεων net-metering έως 15/05/2024.
Πληροφορίες στο https://pvstegi.gov.gr/
Δράσε και εσύ!!!

Δίπλα στην κοινωνία η Αναπτυξιακή Καρδίτσας με 2 προγράμματα που εξυπηρετούν 60 ωφελούμενους - μέλη ευάλωτων ομάδων της Π.Ε. Καρδίτσας

Συνεχίζονται τα 2 προγράμματα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας  που υλοποιεί η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. για λογαριασμό των Δήμων της Π.Ε. Καρδίτσας σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες (Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, Υγείας και ΑΜΕΑ, Κέντρα Κοινότητας, “Βοήθεια στο Σπίτι”).

 Στο πρόγραμμα ‘’Στέγαση και εργασία για αστέγους’’ συμμετέχουν μεμονωμένα άτομα ή/και οικογένειες που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, καθώς και περιπτώσεις συμπολιτών, στους οποίους έχει επιδοθεί δικαστική εντολή έξωσης ή αγωγή έξωσης ή είναι γυναίκες θύματα βίας. 

Προβλέπεται η μετάβαση των ωφελούμενων σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης (κάλυψη ενοικίου, αγορά οικοσκευών, πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας για 2 έτη) και η ψυχοκοινωνική στήριξή τους. Παράλληλα, χρηματοδοτείται η κατάρτιση και εργασιακή επανένταξη μέρους αυτών των ωφελούμενων και έως σήμερα 1 ωφελούμενη έχει καταρτιστεί και 6 ωφελούμενοι έχουν βρει εργασία, το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος της οποίας καλύπτεται πλήρως για διάστημα έως ενός έτους. 

Το πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής ‘’Κάλυψη’’ αφορά τη στέγαση νέων ηλικίας 25-39 ετών, δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, που έχουν χάσει ή κινδυνεύουν να χάσουν την κατοικία τους και προβλέπει την κάλυψη του κόστους μίσθωσης της α’ κατοικίας τους για διάστημα 3 ετών. Το πρόγραμμα ‘’Κάλυψη’’ αξιοποιεί τις ιδιωτικές κατοικίες στην πόλη της Καρδίτσας που συμμετείχαν στα προγράμματα «ESTIA» για αιτούντες διεθνή προστασία και αιτήθηκαν συμμετοχή στο πρόγραμμα. 

Συνολικά από την εταιρία μισθώνονται 37 κατοικίες για τις ανάγκες αντίστοιχου αριθμού ωφελούμενων νοικοκυριών στα οποία περιλαμβάνονται 60 άτομα ευάλωτων ομάδων.

Επικοινωνία: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:          

 

  

   

        

 

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και

Μειονεκτούντων Πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)

Δημοτική Αγορά (οδός Διάκου / κατ. Ι-5)

+30 24410-22800 anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:           

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.