Τηλ. κέντρο: 24410 42363, 26345, Fax: 24410 71636

 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου χαρακτήρα (M2998564)

Ενημερωτικό υλικό 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος CLLD\LEADER
ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΔΡΑΣΗ 19.2.4 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

Κωδικός Πρόκλησης στο ΟΠΣΑΑ: M2998564 Αριθμός Πρωτοκόλλου/Ημερομηνία: 559/20-06-2018

 


  • Εδώ μπορείτε να ανακτήσετε σε ηλεκτρονική μορφή το υλικό που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δράση 19.2.4 για Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα)

  • Το υλικό σε έντυπη μορφή διατίθεται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. (Μεγ. Αλεξάνδρου 34 - 2ος Όροφος, 43132 Καρδίτσα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

 


 


 

Περιγραφή Ανάκτηση Αρχείων
σε Ηλεκτρονική Μορφή


Περίληψη Πρόσκλησης

[250 KB]

Αναλυτική Πρόσκληση (Κωδικός Πρόκλησης στο ΟΠΣΑΑ: M2998564 - Αριθμός Πρωτοκόλλου/Ημερομηνία: 559/20-06-2018)

2η Τροποποίηση (παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στήριξης έως 23/11/2018)

[1.8 MB]

Παραρτήματα - Συνημμένα Πρόσκλησης :  
1.  Υπόδειγμα Αίτησης στήριξης / Παράρτημα αίτησης στήριξης
[250 KB]
2. Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης (Περιέχει μεταξύ άλλων Κριτήρια Επιλεξιμότητας, Κριτήρια Επιλογής, Διευκρινήσεις επί των κριτηρίων, Απαιτούμενα Δικαιολογητικά κ.λπ.)
[2 MB]
3.  Υπόδειγμα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα (εφόσον απαιτείται)
[400 KB]
4.  Υπόδειγμα χρηματοοικονομικής ανάλυσης Υπολογισμού Καθαρών Εσόδων Πράξεων (εφόσον απαιτείται)
[275 KB]
5.  Οδηγίες για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων πράξεων
[850 KB]
6.  Οδηγίες για την αρχική αξιολόγηση του κριτηρίου ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης στην πράξη ΕΣΠΑ 2014-2020 (Παράρτημα ΙΙΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)
[150 KB]

7.  Οδηγίες για την εξειδίκευση Εξασφάλισης Προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία ΕΣΠΑ 2014-2020: (Παράρτημα II ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ)

[100 KB]

8.  Πίνακας Συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020


[16 KB] 

9.  Πίνακας αποτύπωσης αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης της πράξης (Δ1)

[140 KB]

10.  Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής (Δ2)

[140 KB]

11.  Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης

[600 KB]

12.  Υπόδειγμα Απόφασης Απόρριψης


[320 KB]

13.  Ερωτηματολόγιο κρατικών ενισχύσεων έργων πολιτισμού

[74 KB] 

14.  Ερωτηματολόγιο κρατικών ενισχύσεων έργων σύγχρονου πολιτισμού

[34 KB]

15.  Πίνακας περιεχομένων φακέλου δημόσιας σύμβασης

[1 MB]

16.  Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες


[1.5 MB]

17.  Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εργασιών

[325 KB]

18.  Προδιαγραφές για μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού


[1.2 MB]

19.  Υποδείγματα προγραμματικών συμβάσεων (Δάνεια τεχνική υπηρεσία)

[100 KB]

20. Υ.Α. 13215/30-11-2017 «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων»


[320 KB]

21. ΚΥΑ 2635/20-09-2017 «Πλαίσιο λειτουργίας Υπομέτρου 19.2»


[150 KB]

22. Σχέδιο εγγράφου της ΟΤΔ για την υποβολή συμπληρωματικών / διευκρινιστικών στοιχείων


[290 KB]

23. Λίστα ελέγχου ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης (συμπληρώνεται από την ΟΤΔ )


[1.2 MB]

 

 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD\LEADER       

 
 

Ετικέτες: LEADER, Προκυρήξεις

LEADER Logo paa Logo espa

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Ποιοί είμαστε

Βασικό στοιχείο της ταυτότητας της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων. Αυτά αποτελούν τα διακριτά τμήματα της παρέμβασής της. Είναι δε, το αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και διεκδίκησης. Μέσω των προγραμμάτων και των έργων επιδιώκεται η ανάπτυξη τόσο των αγροτικών όσο και των αστικών περιοχών με την ανάδειξη και αξιοποίηση των κάθε μορφής πόρων (φυσικών, ανθρώπινων, πολιτιστικών), προτάσσοντας ως κινητήριο μοχλό την τοπική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα.

Πληροφορίες

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Μ. Αλεξάνδρου 34
(1ος και 2ος όροφος)

+30 24410 42363
anka@anka.gr
Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Που βρισκόμαστε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.