24410 42363 26345   24410 71636

 • ΚΥπΕΑ

  Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)
 • CLLD/LEADER

  Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
 • «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022»

  Το λεύκωμα «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022» είναι μια σύνοψη των δράσεων, γεγονότων και εμπειριών που καταγράφηκαν από την ομάδα έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος ‘’ESTIA 2022: Στεγαστικό Πρόγραμμα στο Δήμο Καρδίτσας για αιτούντες διεθνή προστασία’’ του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
  Διαβάστε ...
 • 3 Χρόνια YES!

 • «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

  «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» (κωδ. ΣΕ-8) στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»
 • Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ»

  Στόχος του Προγράμματος είναι η αξιοποίηση ιδιωτικών κατοικιών για τη στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 • 2ISECAP

  « 2ISECAP » Θεσμικά Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα | «2ISECAP» Institutionalized Integrated Sustainable Energy and Climate Action Plans
 • OBCD

  «OBCD» - Δημιουργία Τριγώνων Γνώσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας | «OBCD» - Open Business for Community Development
 • SENEXIA

  Προώθηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ατόμων ηλικίας άνω των 50 | Promoting seniors' employment and self-employment
 • SEED

  Tο έργο SEED – Social innovation EcosystEm Development χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου ανάπτυξης ικανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία στην Ελλάδα
 • 30 χρόνια LEADER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Αίτημα της ΑΝΚΑ ΑΕ για έγκριση πρόσθετων πιστώσεων υπερδέσμευσης ύψους 2 εκατ. € στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER

Αίτημα της ΑΝΚΑ ΑΕ για έγκριση πρόσθετων πιστώσεων υπερδέσμευσης ύψους 2 εκατ. € προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με σκοπό την ανακούφιση πληγέντων επιχειρηματιών & στήριξη πληγεισών περιοχών της Π.Ε. Καρδίτσας στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER / ΠΑΑ 2014-2020

Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. συμμετείχε σε σύσκεψη την 13/1/2024 στο Επιμελητήριο Καρδίτσας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Αυγενάκη Λευτέρη, στην οποία συζητήθηκε η πρόταση της εταιρίας για πρόσθετη κατανομή υπερδέσμευσης 8 εκατ. € για στήριξη μικρών επενδύσεων στις πληγείσες περιοχές των Π.Ε. της Θεσσαλίας μέσα από προσκλήσεις του προγράμματος LEADER.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν και ο Υφυπουργός κ. Σταμενίτης, οι Γ.Γ. κ.κ. Παπαγιαννίδης & Μπαγινέτας, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Λυκουρέντζος, οι αντιπρόεδροι του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ κ.κ. Βιδάκης και Μπαμπασίδης, ο Πρόεδρος της ΑΝ.ΚΑ & Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Τσιάκος, ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα κ. Νάνος, τα μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου κ.κ. Λαμπρόπουλος και Κηρύκος, ο Γενικός Δ/ντής της ΑΝ.ΚΑ κ. Σακελλαρίου, ο Συντονιστής LEADER κ. Ντανοβασίλης καθώς και εκπρόσωποι των άλλων 3 Αναπτυξιακών Εταιριών της Θεσσαλίας, που διαχειρίζονται το πρόγραμμα LEADER.

Ο κος Αυγενάκης τόνισε πως το πρόγραμμα LEADER είναι μοχλός ενίσχυσης στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας και θα εξεταστούν τρόποι για την καλύτερη αξιοποίησή του, ώστε να συμβάλει στην προσπάθεια για ανασυγκρότηση του κάμπου και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής των πληγεισών περιοχών.

Στο αίτημα - πρόταση της ΑΝ.ΚΑ, αναφέρεται αναλυτικά:

Κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,

Με αφορμή την παρουσία σας στην Καρδίτσα στο πλαίσιο της σύσκεψης με αντικείμενο το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της καταστροφικής κακοκαιρίας ‘’Daniel’’ στις κρίσιμες υποδομές του αγροτικού τομέα (αρδευτικά, δρόμοι, αντιπλημμυρικά κ.α.) της Θεσσαλίας, θα θέλαμε να προτείνουμε για τη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των πληγεισών περιοχών της Π.Ε. Καρδίτσας και ιδιαίτερα του Δήμου Παλαμά τα εξής:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας η Πολιτεία έχει ορίσει ως καθολικά πληγείσες 26 πεδινές Δημοτικές Κοινότητες με 30 οικισμούς, με πληθυσμό 21.637 κατοίκους και έκταση 467.850 στρέμματα, ενώ πρόσφατα προστέθηκαν άλλες 19 Δημοτικές Κοινότητες (πεδινές και ορεινές) ως πλημμυρόπληκτες με πληθυσμό 4.835 κατοίκους και έκταση 337.995 στρέμματα.

Οι πληγείσες περιοχές αντιπροσωπεύουν το 34,6% του πληθυσμού και το 30,6% της έκτασης της περιοχής παρέμβασης LEADER, που ουσιαστικά είναι το 1/3 της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Μετά την επέλαση του ‘’Daniel’’ έχει εμφανιστεί και συνεχίζεται μια τάση εσωτερικής μετανάστευσης και εγκατάλειψης των χωριών, η οποία αποτυπώνεται είτε με προσωρινή εγκατάλειψη καλλιεργειών και εκμεταλλεύσεων είτε με τη μη επαναλειτουργία μικρών επιχειρήσεων λόγω ολικής καταστροφής ή αδυναμίας αποκατάστασης της πρότερης λειτουργίας τους.

Για τη συγκράτηση του πληθυσμού και την ανασύνθεση του οικονομικού ιστού των πληγεισών περιοχών προτείνουμε : μέσα από το LEADER να δοθεί ένα οικονομικά μικρό αλλά συμβολικά ισχυρό μήνυμα ελπίδας και ανάκαμψης στους κατοίκους της υπαίθρου που θέλουν να μείνουν στον τόπο τους και να ανορθώσουν τα χωριά τους.

Ως φορέας υλοποίησης του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. προτείνει την έγκριση, εκ μέρους του Υπουργείου σας, πρόσθετης κατανομής υπερδέσμευσης ύψους 2.000.000 Ευρώ στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 με στόχο την άμεση διενέργεια Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα του Υπομέτρου 19.2.

Συγκεκριμένα προτείνεται η στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων, με τη μορφή ίδρυσης, εκσυγχρονισμού, βελτίωσης και αποκατάστασης λειτουργίας επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης γεωργικών & δασικών προϊόντων, της βιοτεχνίας, της οικοτεχνίας, της παροχής υπηρεσιών και του τουρισμού (Υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.6.2 και 19.2.3.1).

Για την εξασφάλιση της υλοποίησης των επενδύσεων εντός της προγραμματικής περιόδου (έως 31-10-2025), προτείνουμε να μην είναι επιλέξιμη η ανέγερση ή και προσθήκη / επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων παρά μόνο μικρές προσθήκες για υποδομές υγιεινής και προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία, δαπάνες για ήπιες παρεμβάσεις σε υφιστάμενες κτιριακές υποδομές, η προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, λογισμικών, οχημάτων, αμοιβές τρίτων, εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας, δαπάνες προβολής κ.α.

Επίσης, μπορεί να συμφωνηθεί η επιλογή μικρότερου άνω ορίου προϋπολογισμού των υποβληθέντων προτάσεων (π.χ. 150 χιλ. Ευρώ) ενώ πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους / επενδυτικά σχέδια που χωροθετούνται στις καθολικά πληγείσες περιοχές της Π.Ε Καρδίτσας και σε νέους έως 40 ετών.

Τέλος, προτείνουμε ως ισχυρό κίνητρο ενεργοποίησης υποψηφίων δικαιούχων και επιχειρηματιών τη χρήση του καθεστώτος ενίσχυσης de minimis Καν(ΕΕ) 1407/2013 με ποσοστό ενίσχυσης 80% καθώς και την άμεση υπογραφή της τροποποίησης της ΥΑ 1337/2022 για τις περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (απλούστευση των δικαιολογητικών και έκδοση προσκλήσεων με συντόμευση προθεσμιών και διάρκειας).

Ετικέτες: LEADER

Επικοινωνία: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:          

 

  

   

        

 

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και

Μειονεκτούντων Πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)

Δημοτική Αγορά (οδός Διάκου / κατ. Ι-5)

+30 24410-22800 anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:           

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.