Τηλ. κέντρο: 24410 42363, 26345, Fax: 24410 71636

 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης της 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ CLLD\LEADER (ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Με την 27η/02-09-2020 (1ο θέμα) απόφασή της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER 2014-2020 εγκρίθηκε ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης της αξιολόγησης (διοικητικού ελέγχου) των υποδράσεων 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.6.2 και 19.2.7.3 της 1ης Πρόσκλησης πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, την έκδοση της αριθ. πρωτ. 4153/04-08-2020 απόφασης ανακατανομής πόρων εντός και μεταξύ θεματικών κατευθύνσεων του Τοπικού Προγράμματος και της αριθ. πρωτ. 4440/28-08-2020 απόφασης για τη δυνατότητα χρήσης υπερδέσμευσης ύψους 2.948.300,00 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και το μεταφερόμενο ποσό ύψους 1.558.291,23€ από τους εκχωρημένους πόρους στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.2 της Περιφέρειας, η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης δίνει πλέον τη δυνατότητα οριστικής έγκρισης και των 70 θετικά αξιολογημένων αιτήσεων στήριξης με εγκεκριμένο επιχορηγούμενο προυπολογισμό 11.399.425,14€ και συνολική επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη ίση με 6.423.291,23€.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα αξιολόγησης ανά Υποδράση : Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

 

 

 

Ετικέτες: LEADER, Προκυρήξεις, Αποτελέσματα

LEADER Logo paa Logo espa

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Ποιοί είμαστε

Βασικό στοιχείο της ταυτότητας της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων. Αυτά αποτελούν τα διακριτά τμήματα της παρέμβασής της. Είναι δε, το αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και διεκδίκησης. Μέσω των προγραμμάτων και των έργων επιδιώκεται η ανάπτυξη τόσο των αγροτικών όσο και των αστικών περιοχών με την ανάδειξη και αξιοποίηση των κάθε μορφής πόρων (φυσικών, ανθρώπινων, πολιτιστικών), προτάσσοντας ως κινητήριο μοχλό την τοπική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα.

Πληροφορίες

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Μ. Αλεξάνδρου 34
(1ος και 2ος όροφος)

+30 24410 42363
anka@anka.gr
Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Που βρισκόμαστε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.