24410 42363 26345   24410 71636

 
  • 1

Στόχοι:

  • Να ενισχύσει την απασχολησιμότητα των νέων στην ΕΕΚ - Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση, με τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος εκπαίδευσης που θα κωδικοποιεί το προφίλ του Ευρωπαϊκού Εμπειρογνώμονα Αειφόρου Τοπικής Ανάπτυξης.
  • Να ενισχύσει τη διαφάνεια και την αναγνώριση, ειδικά των μη τυπικών και άτυπων μαθησιακών αποτελεσμάτων στον τομέα της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης, ορίζοντας μια διακρατική μεθοδολογία επικύρωσης, ικανή να ανταποκριθεί στη ζήτηση εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα.
  • Να παρέχει ευέλικτες και βασισμένες στην εργασία διαδρομές μάθησης μέσω του καθορισμού ενός προγράμματος κατάρτισης ανοιχτού κώδικα (προσβάσιμο σε όλους), καθώς και με τη δημιουργία ομάδων εργασίας με νέους μαθητές και μέντορες, με κατεύθυνση στην προσέγγιση «επίλυσης προβλημάτων», ενθαρρύνοντας τις επιχειρηματικές δεξιότητες.

 

Aims: 

  • To enhance employability for young VET through the creation of a new curriculum codifying the profile of European Expert in Sustainable Development. 
  • To foster transparency and recognition especially of non-formal and informal learning outcomes in the field of sustainable local development through the definition of a transnational validation methodology able to match the specific field demand of expertise. 
  • To provide flexible and work-based learning pathways through the definition of an open source training programme (accessible to all) and the implementation of working groups made of young learners and mentors built on a problem solving approach and stimulating entrepreneurial skills.

 

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η έκδοση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Επικοινωνία: 

__________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:          

 

 

 

       

Διαπολιτισμικό Κέντρο ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ

Δημοτική Αγορά (έναντι Αγ. Γεωργίου)

+30 24410 75100

Δε-Πα: 8.00 - 17.00

Social: 

Τοποθεσία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.