24410 42363 26345   24410 71636

 
  • 1

Αποτελέσματα:

  •  Πρόγραμμα κατάρτισης για τον Εμπειρογνώμονα Αειφόρου Τοπικής Ανάπτυξης.
  •  Διακρατική Μεθοδολογία Επικύρωσης Δεξιοτήτων.
  •  Διοργάνωση εκδηλώσεων μετάδοσης αποτελεσμάτων σε 3 χώρες; για διάδοση, αξιοποίηση και βιωσιμότητα.

Outcomes: 

  • Curriculum for the Expert of Sustainable Local Development. 
  • Transnational Skills Validation Methodology. 
  • Organization of exploitation events in 3 countries for dissemination, valorization and sustainability.

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η έκδοση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Επικοινωνία: 

__________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:          

 

 

 

       

Διαπολιτισμικό Κέντρο ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ

Δημοτική Αγορά (έναντι Αγ. Γεωργίου)

+30 24410 75100

Δε-Πα: 8.00 - 17.00

Social: 

Τοποθεσία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.