24410 42363 26345   24410 71636

 
  • 1

Αποτελέσματα:

  •  Πρόγραμμα κατάρτισης για τον Εμπειρογνώμονα Αειφόρου Τοπικής Ανάπτυξης.
  •  Διακρατική Μεθοδολογία Επικύρωσης Δεξιοτήτων.
  •  Διοργάνωση εκδηλώσεων μετάδοσης αποτελεσμάτων σε 3 χώρες; για διάδοση, αξιοποίηση και βιωσιμότητα.

 

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η έκδοση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.