24410 42363 26345   24410 71636

 • ΚΥπΕΑ

  Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)
 • CLLD/LEADER

  Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
 • «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022»

  Το λεύκωμα «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022» είναι μια σύνοψη των δράσεων, γεγονότων και εμπειριών που καταγράφηκαν από την ομάδα έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος ‘’ESTIA 2022: Στεγαστικό Πρόγραμμα στο Δήμο Καρδίτσας για αιτούντες διεθνή προστασία’’ του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
  Διαβάστε ...
 • 3 Χρόνια YES!

 • «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

  «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» (κωδ. ΣΕ-8) στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»
 • Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ»

  Στόχος του Προγράμματος είναι η αξιοποίηση ιδιωτικών κατοικιών για τη στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 • 2ISECAP

  « 2ISECAP » Θεσμικά Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα | «2ISECAP» Institutionalized Integrated Sustainable Energy and Climate Action Plans
 • OBCD

  «OBCD» - Δημιουργία Τριγώνων Γνώσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας | «OBCD» - Open Business for Community Development
 • SENEXIA

  Προώθηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ατόμων ηλικίας άνω των 50 | Promoting seniors' employment and self-employment
 • SEED

  Tο έργο SEED – Social innovation EcosystEm Development χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου ανάπτυξης ικανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία στην Ελλάδα
 • 30 χρόνια LEADER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων προγράμματος ERASMUS+ "SENEXIA" από την ΑΝ.ΚΑ A.E.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πολλαπλασιαστική εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος ERASMUS+: SENEXIA - Promoting seniors' employment and self-employment με αριθμό σύμβασης: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000027099, η οποία οργανώθηκε την Τρίτη 30/1/2024, στο Ξενοδοχείο Κιέριον και υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.), σε συνεργασία με εταίρους από έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του ο Γ.Δ. της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. κος Σακελλαρίου ο οποίος τόνισε τη σπουδαιότητα του έργου όσον αφορά την βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολούμενων της ηλικιακής ομάδας 50+ μέσα από τα εκπαιδευτικά εργαλεία του προγράμματος. Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι κρίσιμες για την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας και το σύγχρονο μάρκετινγκ αλλά και για τη διεκπεραίωση καθημερινών δραστηριοτήτων και εργασιών όπως υπηρεσίες του gov.gr, έξυπνες εφαρμογές & συσκευές κ.α. και αφορούν όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Από την υπεύθυνη έργου κα Τριάντου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα SENEXIA που προσέγγισε το ζήτημα της εκπαίδευσης ενηλίκων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολούμενων με χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες με  στόχο την αναβάθμιση αυτών και την ενσωμάτωσή τους στις ανάγκες της ραγδαία εξελισσόμενης ψηφιακής εποχής.

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν η κα Φλώρου Παρασκευή από το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων της ΑΝ.ΚΑ,  ο κος Καλαμπαλίκης Θωμάς από την ΑΜΚΕ ΙΤΑΜΟΣ και ο κος Θυμιόπουλος Σεραφείμ, επιχειρηματίας της εστίασης στη Λίμνη Πλαστήρα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων της περιοχής, επιδεικνύοντας την υποστήριξή τους στις προσπάθειες ενδυνάμωσης των ατόμων ηλικίας 50+ και συγκεκριμένα η Διευθύντρια του Κέντρου Γυναικών κα Βελεσιώτου Αικ., η Διευθύντρια του ΙΕΚ ΟΑΕΔ κα Καρκαλέτση Ελ., ο Γ.Γ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα κος Μπράντζος Βασ., o κος Ντηλιάς Αχ. από τον ΤΟΕΒ Ταυρωπού, ο κος Ντάνης Αν. από το ΚΠΕ Μουζακίου και η κα Μπακαλάκου Σωτ. Προϊσταμένη τμήματος νέων τεχνολογιών Β/θμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας.

Το εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε από το πρόγραμμα SENEXIA αποσκοπεί στην προώθηση της ένταξης και ποικιλομορφίας στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενισχύοντας τις ευκαιρίες κατάρτισης για άτομα ηλικίας 50+, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, στοχεύει στην ενίσχυση και βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων για την επιχειρηματικότητα των ατόμων και τη χρήση ευρωπαϊκών πλαισίων ψηφιακών δεξιοτήτων για την υποστήριξη εκπαιδευτικών, πολιτών και οργανισμών. Το εταιρικό σχήμα του έργου SENEXIA ανέπτυξε εργαλεία για δυνητικούς επιχειρηματίες άνω των 50 για την υποστήριξη της μετάβασής τους από την παραδοσιακή επιχειρηματικότητα στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα.

Το έργο υλοποίησε καινοτόμες δράσεις όπως προγράμματα κατάρτισης για επιχειρηματίες 50+, δημιουργία διαδραστικών infographics για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, συνεντεύξεις και αφηγήσεις επιτυχημένων επιχειρηματιών, και τη δημιουργία πλατφόρμας MOOC για την εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Το εκπαιδευτικό υλικό του SENEXIA είναι διαθέσιμο σε έξι γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Φιλανδικά, Βουλγάρικα, Γερμανικά), εξασφαλίζοντας προσβασιμότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους στην Ευρώπη.

Το τελευταίο στάδιο του έργου ήταν η δημιουργία ενός Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC) SENEXIA, το οποίο χρησιμεύει ως κεντρικός κόμβος, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε, τα infographics και τις εμπνευσμένες ιστορίες που συγκεντρώθηκαν.

Όπως ανέφερε ο κος Σακελλαρίου στο κλείσιμο της εκδήλωσης, η αποκτηθείσα τεχνογνωσία και το εκπαιδευτικό υλικό του SENEXIA θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από φορείς για χρηματοδότηση ενεργειών εκπαίδευσης ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας στις ψηφιακές δεξιότητες, στο πλαίσιο των προσκλήσεων του νέου προγράμματος LEADER του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Επικοινωνία: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:          

 

  

   

        

 

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και

Μειονεκτούντων Πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)

Δημοτική Αγορά (οδός Διάκου / κατ. Ι-5)

+30 24410-22800 anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:           

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.