24410 42363 26345   24410 71636

 • ΚΥπΕΑ

  Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)
 • CLLD/LEADER

  Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
 • «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022»

  Το λεύκωμα «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022» είναι μια σύνοψη των δράσεων, γεγονότων και εμπειριών που καταγράφηκαν από την ομάδα έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος ‘’ESTIA 2022: Στεγαστικό Πρόγραμμα στο Δήμο Καρδίτσας για αιτούντες διεθνή προστασία’’ του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
  Διαβάστε ...
 • 3 Χρόνια YES!

 • «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

  «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» (κωδ. ΣΕ-8) στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»
 • 2ISECAP

  « 2ISECAP » Θεσμικά Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα | «2ISECAP» Institutionalized Integrated Sustainable Energy and Climate Action Plans
 • OBCD

  «OBCD» - Δημιουργία Τριγώνων Γνώσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας | «OBCD» - Open Business for Community Development
 • SENEXIA

  Προώθηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ατόμων ηλικίας άνω των 50 | Promoting seniors' employment and self-employment
 • SEED

  Tο έργο SEED – Social innovation EcosystEm Development χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου ανάπτυξης ικανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία στην Ελλάδα
 • 30 χρόνια LEADER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

 

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. λαμβάνοντας υπόψη την Α.Π 2545/10-10-2022 Πρόσκληση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και την υπ’ αριθμ 6/24-10-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας.

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει μία (1) Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου για τις ανάγκες προετοιμασίας και σχεδιασμού της Τοπικής Στρατηγικής στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER - ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της έως την ημερομηνία υποβολής του Φακέλου Β’ της πρόσκλησης, δηλαδή την 12-04-2023. Το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής προσδιορίζεται έως του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου και καλύπτεται πλήρως από τις δαπάνες προετοιμασίας του προγράμματος.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά ένα (1) άτομο ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή άλλων σχετικών πτυχίων.

Το Έργο που θα αναλάβει ο/η συνεργάτης είναι η παροχή ενεργειών υποστήριξης της Ομάδας Έργου στη διαμόρφωση της πρότασης του Τοπικού Προγράμματος Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Καρδίτσας και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Εταιρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 1ος όροφος/Τ.Κ. 43132 Καρδίτσα) μέχρι τη Δευτέρα 21η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15.30. με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». Φάκελοι που θα πρωτοκολληθούν μετά την καταληκτική προθεσμία, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Πληροφορίες: κα. Κοσπεντάρη Μαρίνα, στα τηλ. 24410-42363, 26345 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 


Σχετικά αρχεία:

Αναλυτική Πρόσκληση: Αρχείο [PDF 1,33ΜB]

Αίτηση υποψηφιότητας: Αρχείο [DOC 110KB]

Υπεύθυνη Δήλωση: Αρχείο [DOC 114KB]


 

Επικοινωνία: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:          

 

 

 

   

        

 

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και

Μειονεκτούντων Πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)

Δημοτική Αγορά (οδός Διάκου / κατ. Ι-5)

+30 24410-22800 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:           

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.