24410 42363 26345   24410 71636

 • ΚΥπΕΑ

  Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)
 • CLLD/LEADER

  Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
 • «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022»

  Το λεύκωμα «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022» είναι μια σύνοψη των δράσεων, γεγονότων και εμπειριών που καταγράφηκαν από την ομάδα έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος ‘’ESTIA 2022: Στεγαστικό Πρόγραμμα στο Δήμο Καρδίτσας για αιτούντες διεθνή προστασία’’ του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
  Διαβάστε ...
 • 3 Χρόνια YES!

 • «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

  «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» (κωδ. ΣΕ-8) στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»
 • Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ»

  Στόχος του Προγράμματος είναι η αξιοποίηση ιδιωτικών κατοικιών για τη στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 • 2ISECAP

  « 2ISECAP » Θεσμικά Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα | «2ISECAP» Institutionalized Integrated Sustainable Energy and Climate Action Plans
 • OBCD

  «OBCD» - Δημιουργία Τριγώνων Γνώσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας | «OBCD» - Open Business for Community Development
 • SENEXIA

  Προώθηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ατόμων ηλικίας άνω των 50 | Promoting seniors' employment and self-employment
 • SEED

  Tο έργο SEED – Social innovation EcosystEm Development χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου ανάπτυξης ικανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία στην Ελλάδα
 • 30 χρόνια LEADER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Ολοκληρώθηκε η 32η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑN.KA A.E.

                                 

Την 32η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. την 18η Ιουλίου 2022 άνοιξε με την εναρκτήρια ομιλία του ο Προέδρος του Δ.Σ. κος Τσιάκος Βασίλειος, ο οποίος τόνισε τη διαχρονική στήριξη των φορέων – μετόχων στην αποστολή της εταιρείας καθώς και τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετώπισε η εταιρεία όλη την προηγούμενη δύσκολη χρονιά.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων (ποσοστό συμμετοχής 72,62%) διεξήχθη μέσα σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα υπό την Προεδρία του κου Μυλωνά Αριστοτέλη.

Ο Γενικός Διευθυντής κος Σακελλαρίου Ευάγγελος αφού έκανε μια συνοπτική παρουσίαση του έργου της εταιρείας το 2021 και του Προγράμματος Δράσης του 2022, τόνισε τη σημασία της τροποποίησης του Καταστατικού ώστε η Εταιρία να μπορεί να λειτουργήσει ως Φορέας Διαχείρισης και Προώθησης της Π.Ε. Καρδίτσας ως τουριστικού προορισμού για λογαριασμό των φορέων της περιοχής.

Ο Γ.Δ. επισήμανε τη σημαντική δουλειά που έγινε στο πρόγραμμα LEADER με την ενίσχυση 93 ιδιωτικών επενδύσεων και δημοσίων έργων, στο ΕΣΤΙΑ 2021 με τη φιλοξενία 400 αιτούντων διεθνούς προστασίας καθώς και στα ευρωπαϊκά έργα με αιχμή το πρόγραμμα YES! στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες σε νέους 18-29 ετών.

Ο Υπεύθυνος Οικονομικών κος Γανιάς Βασίλειος ενημέρωσε τους μετόχους ότι ο κύκλος εργασιών για το 2021 ανήλθε σε 1,5 εκατ. Ευρώ, βελτιώνοντας περαιτέρω την οικονομική θέση της Εταιρείας και διατηρώντας 39 θέσεις εργασίας τακτικού και έκτακτου προσωπικού υψηλών προσόντων στην παρούσα δύσκολη συγκυρία.

Στις τοποθετήσεις τους επί των πεπραγμένων οι μέτοχοι εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και την εταιρεία, αναγνωρίζοντας το έργο της που έχει θετικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο στην περιοχή.

Σε παρέμβασή του ο πρώην Γ.Δ. κος Μπέλλης Βασίλειος επισήμανε την ανάγκη περαιτέρω στήριξης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. ως του ικανού και αποτελεσματικού αναπτυξιακού φορέα που συντονίζει και καθοδηγεί τις αναπτυξιακές διαδικασίες στην περιοχή σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα :

 • Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 και η Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. – Πρόγραμμα Δράσης 2022.
 • Η απαλλαγή μελών του Δ.Σ. καθώς και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση γενικά για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021.
 • Ο καθορισμός ύψους αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021.
 • Η τροποποίηση του Άρθρου 3 «ΣΚΟΠΟΣ – ΕΡΓΟ» και του Άρθρου 23 «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ετικέτες: ANKA

Επικοινωνία: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:          

 

  

   

        

 

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και

Μειονεκτούντων Πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)

Δημοτική Αγορά (οδός Διάκου / κατ. Ι-5)

+30 24410-22800 anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:           

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.