Τηλ. κέντρο: 24410 42363, 26345, Fax: 24410 71636

 
  • Young Entrepreneurs Succeed (YES!)

  • 1

Κύριες πληροφορίες

Το Έργο «Young Entrepreneurs Succeed (YES!)» είναι μια εταιρική σχέση εμπιστοσύνης που εμπλέκει 8 δημόσιους & ιδιωτικούς οργανισμούς από 6 χώρες της ΕΕ με μεγάλη εμπειρία στην προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους. Στους οργανισμούς περιλαμβάνονται: αναπτυξιακές εταιρίες τοπικής ανάπτυξης, ΜΚΟ, πανεπιστήμια και συμβούλια που ενεργούν ως εταίροι υλοποίησης, εμπειρογνωμοσύνης ή διάδοσης. Η AN.KA. A.E., θα υλοποιήσει το Έργο ΥΕΣ! στην Ελλάδα.

Αναμένεται ότι 1.600 άτομα NEET (νέοι που δεν βρίσκονται στην εκπαίδευση, την απασχόληση ή την κατάρτιση) από την Ελλάδα, την Πολωνία, την Ιταλία, την Ισπανία, θα λάβουν κατάρτιση, καθοδήγηση, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και υπηρεσίες καθοδήγησης για να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν δική τους επιχείρηση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν περισσότερα από 6 εκατομμύρια άτομα NEET.

Οι εταίροι του ΥΕΣ!, θα συνεργαστούν συγκεντρώνοντας στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες των ομάδων στόχων και τα υφιστάμενα κενά στην παροχή υπηρεσιών, το σχεδιασμό και τη δοκιμή νέων χρηματοοικονομικών και μη χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τους υπο-εξυπηρετούμενους νέους επιχειρηματίες. Επίσης, θα μετρήσουν και θα μοιραστούν τις κοινωνικές επιπτώσεις του έργου. Αφού αξιολογηθούν, αυτές οι νέες υπηρεσίες θα μεταφερθούν παγκοσμίως μέσω του «Παγκόσμιου Δικτύου Επιχειρήσεων Νέων», το οποίο έχει μέλη σε περισσότερες από 50 χώρες.

 

Λίγα λόγια για τα Ταμεία, EEA (ΕΟΧ) και Norway Grants

Οι χρηματοδοτήσεις του ΕΟΧ (ΕΟΧ) και των Norway Grands, αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων με 15 χώρες της ΕΕ στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη και τη Βαλτική.

Για την περίοδο 2014-2021, η συνολική συνεισφορά ανέρχεται σε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ (επιχορηγήσεις EEA (ΕΟΧ) 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ και 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ Norway Grands).

Βάσει της συμφωνίας για του ΕΟΧ, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Η συμφωνία ΕΟΧ καθορίζει τον κοινό στόχο της συνεργασίας για τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων.

The Scaling trust-based partnership models to recharge youth entrepreneurship: Supporting underserved communities with innovative entrepreneurship support instruments (TPM-RYE) project, benefits from €2,3M grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The aim of the programme is to activate unemployed youth to access the labour market and promote entrepreneurship.

Ποιοί είμαστε

Βασικό στοιχείο της ταυτότητας της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων. Αυτά αποτελούν τα διακριτά τμήματα της παρέμβασής της. Είναι δε, το αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και διεκδίκησης. Μέσω των προγραμμάτων και των έργων επιδιώκεται η ανάπτυξη τόσο των αγροτικών όσο και των αστικών περιοχών με την ανάδειξη και αξιοποίηση των κάθε μορφής πόρων (φυσικών, ανθρώπινων, πολιτιστικών), προτάσσοντας ως κινητήριο μοχλό την τοπική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα.

Πληροφορίες

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Μ. Αλεξάνδρου 34
(1ος και 2ος όροφος)

+30 24410 42363
anka@anka.gr
Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Που βρισκόμαστε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.