24410 42363 26345   24410 71636

 
 • CLLD/LEADER

  Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
 • Τοπικά προϊόντα Καρδίτσας

 • Εστία

  Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΚΑ) σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, υλοποιεί το έργο «Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates in Karditsa»
 • Λίμνη Ν. Πλαστήρα

 • 30 χρόνια LEADER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

_____________________________

612
Ωφελούμενοι 18-29 ετών (NEETs)
17
Συλλογικοί φορείς έχουν φιλοξενηθεί στην εταιρία
2064
Ωφελούμενοι πρόσφυγες-αιτούντες άσυλο (2017 έως σήμερα)
303
Δικαιούχοι έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης της εταιρείας
420
Επενδύσεις έχουν υλοποιηθεί με την υποστήριξη της εταιρείας
33540572.74
Δημόσια Δαπάνη συνολικά διατέθηκε για την τοπική ανάπτυξη

Τα νέα της ΑΝ.ΚΑ.

 • Όλα
 • ANKA
 • LEADER
 • Αποτελέσματα
 • ΠΑΑ 2014 2020
 • Προκυρήξεις
 • Προεπιλογή
 • Τϊτλος
 • Date
 • Τυχαία σειρά
Περισσότερα κλικ με SHIFT για εμφάνιση όλων load all

Κοινωνικό
Οικοσύστημα

Μετά το ξέσπασμα της Οικονομικής Κρίσης η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. σε συνεργασία με άλλους φορείς (Συνεταιριστικές Τράπεζες, Κοινωνικές Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα) άρχισε να διερευνά τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα δημιουργίας μιας δομής η οποία θα παίξει το ρόλο του «Κέντρου Συντονισμού» σε ένα «Οικοσύστημα Κοινωνικής Χρηματοδότησης».

Σκοπός του «Οικοσυστήματος Κοινωνικής Χρηματοδότησης είναι η προσέλκυση και κινητοποίηση κεφαλαίων και άλλων πόρων για την υποστήριξη και ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, καθώς και πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων, ώστε αυτές να καταστούν βιώσιμες και ικανές να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και πλούτο, επιτελώντας παράλληλα κοινωνικό ή και περιβαλλοντικό έργο.

Διαβάστε ...

Βασικό στοιχείο της ταυτότητας της ΑΝ.ΚΑ ΑΕ είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων. Αυτά αποτελούν τα διακριτά τμήματα της παρέμβασής της. Είναι δε, το αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και διεκδίκησης. Μέσω των προγραμμάτων και των έργων επιδιώκεται η ανάπτυξη τόσο των αγροτικών όσο και των αστικών περιοχών με την ανάδειξη και αξιοποίηση των κάθε μορφής πόρων (φυσικών, ανθρώπινων, πολιτιστικών), προτάσσοντας ως κινητήριο μοχλό την τοπική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα.

Η αναπτυξιακή αντίληψη της ΑΝ.ΚΑ ΑΕ επικεντρώνεται στην «οικοδόμηση ικανοτήτων» και στην «ενδυνάμωση» του τοπικού πληθυσμού, ιδιαίτερα των μειονεκτουσών ομάδων και στην αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού. Τα προγράμματα και τα έργα σχεδιάζονται και υλοποιούνται ώστε να υπηρετήσουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο όραμα για την τοπική ανάπτυξη. Το καθένα καλύπτει κάποια συγκεκριμένη ανάγκη, ικανοποιεί έναν επιμέρους στόχο αυτού του οράματος, το οποίο επικαιροποιείται και εμπλουτίζεται συνεχώς μέσω της κοινωνικής διαβούλευσης.

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν αυξημένη απαίτηση για σχεδιαστική, διαχειριστική και επιχειρησιακή επάρκεια, διότι, αφ’ ενός τα προγράμματα οφείλουν να υπακούουν στις στρατηγικές τις οποίες έχει συνθέσει το σύνολο των τοπικών φορέων (οι περισσότεροι των οποίων είναι και μέτοχοι της ΑΝ.ΚΑ) και αφετέρου, να είναι σύμφωνα και συμβατά με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές.

Για την επίτευξη των παραπάνω η Αναπτυξιακή Καρδίτσας έχει συστήσει μια ευέλικτη ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων, σε πολλά και διαφορετικά αντικείμενα, στελεχών, με διεθνή εμπειρία και πλήρη συμπληρωματικότητα, ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες στο δημόσιο, τον κοινωνικό και τον ιδιωτικό τομέα. Στο ίδιο πλαίσιο έχει αναπτύξει μια σταθερή και μόνιμη συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Ινστιτούτα και Αναπτυξιακούς φορείς της Ελλάδας και της Ευρώπης, καθώς και υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό της εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα, μεταφορά τεχνογνωσίας και αξιοποίηση των πρόσφατων ερευνητικών αποτελεσμάτων  και εν γένει εξελίξεων.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η κατά γενική ομολογία επιτυχημένη δράση της εταιρίας κατά τα τελευταία είκοσι και πλέον έτη. Μόνιμη φιλοδοξία της ΑΝ.ΚΑ ΑΕ είναι να αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο και αποτελεσματικό αναπτυξιακό μηχανισμό στη διάθεση των τοπικών φορέων και τον κατοίκων της περιοχής παρέμβασής της.

Επικοινωνία: 

__________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

 

 

 

       

Διαπολιτισμικό Κέντρο ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ

Δημοτική Αγορά (έναντι Αγ. Γεωργίου)

+30 24410 75100

Δε-Πα: 8.00 - 17.00

Τοποθεσία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.