24410 42363 26345   24410 71636

  • ΚΥπΕΑ

    Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)
  • 1

Συνεχίζεται η λειτουργία του ΚΥπΕΑ της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. για τα επόμενα δύο χρόνια

Με σημερινή απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εντάσσεται στο Πρόγραμμα "ΘΕΣΣΑΛΙΑ" 2021-2027 η συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου υποστήριξης επιχειρηματικότητας ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ) για την περίοδο από 01/01/2024 έως 31/12/2025 με συνολικό προϋπολογισμό πράξης 139.104,00 €. Το ΚΥπΕΑ χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της εκπονούμενης νέας Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2021-2027, έχει περιοχή παρέμβασης την πόλη της Καρδίτσας, λειτουργεί ως τμήμα της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. και εδρεύει σε ισόγειο χώρο της Δημοτικής Αγοράς επί της οδού Αθ. Διάκου.

Το ΚΥπΕΑ θα συνεχίσει να προσφέρει αναβαθμισμένη την υποστήριξή του σε ωφελούμενους (άνεργοι και μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων) με σκοπό αυτοί να ενθαρρυνθούν στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, στην απόκτηση επενδυτικής ετοιμότητας και στη διευκόλυνση πρόσβασής τους σε διάφορες μορφές χρηματοδότησης (προσκλήσεις ΔΥΠΑ, ΕΣΠΑ, LEADER, μικροπιστώσεις κ.α.).

   

Το προσωπικό του ΚΥπΕΑ την περίοδο από το Νοέμβριο του 2022 έως σήμερα παρείχε υπηρεσίες συμβουλευτικής, δικτύωσης και στήριξης σε επιχειρηματική εκκίνηση σε 46 ωφελούμενους ενώ πάνω από 175 μοναδικοί εισερχόμενοι έλαβαν κάποια μορφή εξυπηρέτησης - ενημέρωσης στο χώρο του. Παράλληλα, είχαμε 5 ενάρξεις επιχειρήσεων από ωφελούμενους και ένας μετέβη στο εξωτερικό στο πλαίσιο Erasmus επιχειρηματικότητας.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+).

Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό και το Δήμαρχο Καρδίτσας κ. Τσιάκο για την εμπιστοσύνη και την στήριξη που έδειξαν προς την εταιρία.

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.