24410 42363 26345   24410 71636

  • ΚΥπΕΑ

    Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)
  • 1

Συνάντηση των στελεχών του ΚΥπΕΑ με τα ΚΕΚ Ευρωιδέα, Exelixis και Eπιμορφωτική Θεσσαλίας καθώς και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρδίτσας

Συνεχίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, οι ενημερωτικές δράσεις για τη λειτουργία του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας. Τα στελέχη του πραγματοποίησαν επισκέψεις στα ΚΕΚ Ευρωιδέα, Exelixis και Eπιμορφωτική Θεσσαλίας καθώς και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρδίτσας.

Οι παραπάνω δομές κατάρτισης ενηλίκων, δια βίου μάθησης και κοινωνικής αλληλεγγύης, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και προσφέρουν πλούσιο έργο στην ένταξη των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας αλλά και στη στήριξη των πλέον ευάλωτων πολιτών.

Βασικό θέμα συζήτησης η διευκόλυνση της πρόσβασης όσο το δυνατόν περισσότερων ανέργων και ευάλωτων πολιτών, ΑμεΑ, πολύτεκνων, προσφύγων, Ρομά, κ.α. στις υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας του Κ.Υπ.Ε.Α.

1️⃣ η υποστήριξη της δικτύωσης
2️⃣ της συμβουλευτικής
3️⃣ και της επιχειρηματικής εκκίνησης ανέργων και μελών ευπαθών ομάδων με σκοπό την ενεργό κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται δωρεάν και θα έχουν τη μορφή ατομικών, κυρίως, συνεδριών. Το Κ.Υπ.Ε.Α της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. θα συνεχίσει το πρόγραμμα συναντήσεων και με τους υπόλοιπους φορείς και υπηρεσίες το προσεχές διάστημα.

Ετικέτες: ΚΥπΕΑ

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.