24410 42363 26345   24410 71636

  • «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

    «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» (κωδ. ΣΕ-8) στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»
  • 1

«Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» Αρχίζει η στεγαστική αποκατάσταση των ωφελούμενων του προγράμματος

Αρχές Σεπτεμβρίου θα υπογραφούν τα πρώτα συμφωνητικά μίσθωσης κατοικιών για τους ωφελούμενους του εγκεκριμένου Σχεδίου (κωδ. ΣΕ - 8) με τίτλο “Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Π.Ε. Καρδίτσας – ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΕΚ” στο πλαίσιο του προγράμματος “Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους”. Η μίσθωση των κατοικιών θα γίνει για δυο χρόνια με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Μετά την μετάβαση των ωφελούμενων – αστέγων σε αυτόνομες και αξιοπρεπείς μορφές διαβίωσης θα γίνει εξατομικευμένη προσέγγιση μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία, προκειμένου να διερευνηθούν οι τρόποι υποστήριξης κάθε νοικοκυριού (ψυχολογική ενδυνάμωση, ενίσχυση δεξιοτήτων / κλίσεων και εργασιακή επανένταξη) ώστε να μπορέσουν μελλοντικά ν΄ αυτονομηθούν και ν΄ ανταποκριθούν επάξια σε προσωπικές ή οικογενειακές υποχρεώσεις.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με συνεργασία των Δήμων Καρδίτσας, Σοφάδων, Παλαμά, Μουζακίου, Λίμνης Πλαστήρα και Αργιθέας. Οι Δήμοι της Π.Ε Καρδίτσας είναι οι δικαιούχοι φορείς του Προγράμματος, ενώ την διαχείρισή του ανέλαβε η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.

Η άριστη συνεργασία μεταξύ των Δήμων για την υλοποίηση του Προγράμματος αναμένεται να λειτουργήσει ιδιαίτερα ενισχυτικά προς την κατεύθυνση της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής που έχουν αναπτύξει οι Δήμοι της Π.Ε Καρδίτσας, προκειμένου ν΄ αντιμετωπίσουν τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των πολιτών που εντάσσονται στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, ως απόρροια της γενικότερης οικονομικής κατάστασης που επικρατεί και έχει επιδράσει στην ψυχολογική επιβάρυνση και στην ανάσχεση της οικονομικής δραστηριότητας πολλών ατόμων.

Εκτός όμως, από την πρωτοβουλία των Δήμων για την ανάπτυξη “κοινού μετώπου” αντιμετώπισης του φαινομένου της ύπαρξης αστέγων και διαβιούντων σε ιδιαίτερα ακατάλληλες συνθήκες, θεωρείται εξίσου σημαντική και η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου τοπικού πληθυσμού, κυρίως των εργοδοτών, ώστε να επιτευχθεί πιο εύκολα η αποδοχή και η ομαλή κοινωνικοποίηση των ευάλωτων αυτών συμπολιτών μας.

Νέα Στέγαση & Εργασία

  • Όλα
  • Προκηρύξεις
  • Προεπιλογή
  • Τϊτλος
  • Date
  • Τυχαία σειρά

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.