24410 42363 26345   24410 71636

Δημοσιεύσεις Factfile του Share Sira

Το έργο SIRA δημιούργησε πλατφόρμες συνεργασίας μεταξύ εταίρων ανά τις 10 περιφέρειες στις οποίες αυτό υλοποιείται. Αυτές οι πλατφόρμες ενθαρρύνουν τις συνέργειες μεταξύ περιφερειακών/τοπικών αρχών, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεων των οποίων ηγούνται μετανάστες και πρόσφυγες καθώς και άλλων τοπικών φορέων που εργάζονται για το σχεδιασμό και την εφαρμογή εδαφικών προσεγγίσεων χωρίς αποκλεισμούς για τον προσανατολισμό και την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων. Η συμμετοχή των μεταναστών και των προσφύγων στις δραστηριότητες της πλατφόρμας ως εμπειρογνωμόνων με βιωμένη εμπειρία και όχι απλώς ως δικαιούχων υπηρεσιών ένταξης αποτελεί ουσιαστική πτυχή του έργου.

 

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, οι εταίροι υλοποίησης του έργου SIRA χαρτογράφησαν τους φορείς και τις τρέχουσες πρωτοβουλίες ένταξης για τους νεοεισερχόμενους στις 10 περιφέρειες του έργου,  αξιολόγησαν τις υφιστάμενες στρατηγικές και πολιτικές ένταξης, εντόπισαν τις προκλήσεις και τα κενά.

 

Στον νέο ιστότοπο του Δικτύου SHARE τα δεδομένα αυτά ενοποιήθηκαν και πήραν τη μορφή ενημερωτικών δελτίων (Factfiles), τα οποία διατίθενται στα αγγλικά και στις πρωτότυπες γλώσσες κάθε περιοχής (γαλλικά, ισπανικά, ελληνικά και πολωνικά).  Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά επισκεπτόμενοι τις ειδικές σελίδες για κάθε περιφερειακή πλατφόρμα: Corrèze (Γαλλία), Isère (Γαλλία), Saône-et-Loire (Γαλλία), Vaucluse (Γαλλία), Karditsa (Ελλάδα), Lower Silesia (Πολωνία), Mazovia (Πολωνία), Guadalajara (Ισπανία), Soria (Ισπανία) και Teruel (Ισπανία).

 

Για περισσότερα κατεβάστε τα παρακάτω:

[PDF En] [PDF Gr]

 

 

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.