24410 42363 26345   24410 71636

OBCD

OBCD - 1η συνάντηση εργασίας Τοπικού Οικοσυστήματος Κοινωνικής & Aλληλέγγυας Οικονομίας

Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση εργασίας Τοπικού Οικοσυστήματος Κοινωνικής & Aλληλέγγυας Οικονομίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος OBCD – Ανάπτυξη του « Local Plan Development ».

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν:

1ο μέρος - Χαρτογράφηση Τοπικού Οικοσυστήματος/Ταυτότητα

2ο μέρος - Η αποστολή του τοπικού Οικοσυστήματος

3ο μέρος - Το όραμα του τοπικού Οικοσυστήματος

4o μέρος - Οι αξίες με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί το τοπικό Οικοσύστημα

 

Για την ολοκλήρωση του Τοπικού Αναπτυξιακού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην περιοχή μας θα πραγματοποιηθούν άλλες δύο συναντήσεις με τα μέλη του Τοπικού Οικοσυστήματος, στις οποίες θα συζητηθούν η στρατηγική και οι δράσεις.

Ευχαριστούμε πολύ όλους τους συμμετέχοντες για την ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση!

OBCD - 3η συνάντηση εργασίας Τοπικού Οικοσυστήματος Κοινωνικής & Aλληλέγγυας Οικονομίας

Την Τετάρτη 8/11/2023, ολοκληρώθηκε η 3η (τελευταία) συνάντηση εργασίας του Τοπικού Οικοσυστήματος Κοινωνικής & Aλληλέγγυας Οικονομίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος OBCD για την κατάρτιση ενός «Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης».

Συζητήθηκαν θεματικές γύρω από τη swot ανάλυση και αναπτύχθηκαν οι στρατηγικές και οι δράσεις του Οικοσυστήματος.

Ως κύριος στρατηγικός στόχος αναδείχθηκε:

‘‘H ενίσχυση της αλληλεπίδρασης & της καλλιέργειας κουλτούρας συλλογικότητας και επαγγελματισμού μεταξύ των Κοινωνικών Επιχειρήσεων με την αξιοποίηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων εργαλείων.’’

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, δημοτικοί και φορείς επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Τα μέλη της ομάδας έργου της ΑΝ.ΚΑ: Σέγγη Χρ., Τριάντου Λαμπ., Καβράκη Παν., Μπέλλης Βασ. και Καραμαγκιόλα Στ. ευχαριστούν τους συμμετέχοντες για την ιδιαίτερα παραγωγική συζήτηση.

OBCD - To Οικοσύστημα της Ελλάδας

Το έργο «Ανοικτές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας - Open Business for Community Development OBCD - το οποίο υλοποιεί η ΑΝΚΑ Α.Ε., είναι σε πλήρη εξέλιξη όσον αφορά στην υλοποίηση της δράσης «δημιουργία οικοσυστημάτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας και θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων».
Παρακαλούμε να εγγραφείτε στο newsletter του έργου ώστε να έχετε κάθε φορά άμεση και έγκαιρη ενημέρωση για τις εξελίξεις και την πορεία του έργου!
https://www.obcdproject.eu/el

Ήδη, έχουν υλοποιηθεί δύο διαδικτυακές συναντήσεις (workshops) στις οποίες συμμετείχαν στελέχη της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. – Σέγγη Χρυσαυγή, Καραμαγκιόλα Στέλλα, Μπέλλης Βασίλειος και Τριάντου Λαμπρινή, με τους εταίρους του τοπικού οικοσυστήματος κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν στο σκοπό και το ρόλο του ίδιου του οικοσυστήματος στην τοπική κοινωνία και στην ανάπτυξη ενός τοπικού στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδίου στο πλαίσιο ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή.

Ως αποτέλεσμα των συναντήσεων εργασίας, υπογράφτηκε από τους εταίρους και τους φορείς του Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της χώρας μας Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), με σκοπό να διερευνήσουν την ανάγκη και τη δυνατότητα για την παροχή από κοινού υπηρεσίες υποστήριξης στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις και την ανάπτυξη στρατηγικών εξέλιξης του τομέα τόσο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο.


Το έργο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα), σε συνεργασία με δώδεκα οργανισμούς από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Φινλανδία και την Ολλανδία και υλοποιείται μεταξύ Ιουνίου 2022 και Μαΐου 2025.

OBCD - Συναντήσεις μεταξύ των στελεχών της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. και των εταίρων του τοπικού οικοσυστήματος κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Στο πλαίσιο του έργου «Ανοικτές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας - Open Business for Community Development OBCD, στις συναντήσεις μεταξύ των στελεχών της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. – Χρυσαυγή Σέγγη, Λαμπρινή Τριάντου, Παναγιώτα Καβράκη, Βασίλης Μπέλλης, Στέλλα Καραμαγκιόλα και των εταίρων του τοπικού οικοσυστήματος κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, παρουσιάστηκαν οι ενότητες και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών πακέτων, που σχεδιάζονται με σκοπό την εκπαίδευση των κοινωνικών επιχειρηματιών, των μελών και των εργαζομένων τους.


Παρακαλούμε να εγγραφείτε στο newsletter του έργου ώστε να έχετε κάθε φορά άμεση και έγκαιρη ενημέρωση για τις εξελίξεις και την πορεία του έργου!

https://www.obcdproject.eu/el/


Όσον αφορά στα εκπαιδευτικά πακέτα που θα καταρτιστούν από το εταιρικό σχήμα έχει οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο μετά από την διεξαγωγής έρευνας πεδίου και διαβούλευσης με τους κοινωνικούς επιχειρηματίες.

Είναι σε εξέλιξη η 1η φάση ανάπτυξης των εκπαιδευτικών πακέτων που αφορά στη συλλογή πληροφοριών των δεδομένων καθώς και της συναφής βιβλιογραφίας που θα προτείνουν οι επιστημονικοί συνεργάτες, προκειμένου να περάσουμε στη 2η φάση που αφορά στην ανάπτυξη του περιεχομένου των εκπαιδευτικών πακέτων, μεθόδων και εργαλείων.

Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε έχει αναλάβει την περιγραφή της περίπτωσης του τοπικού Οικοσυστήματος της Καρδίτσας, δηλαδή το «Case study of Karditsa», όπου θα αναφέρεται η ιστορική αναδρομή του και η συμβολή του τοπικού οικοσυστήματος στην ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην περιοχή μας.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας MOOC.

Το έργο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα), σε συνεργασία με δώδεκα οργανισμούς από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Φινλανδία και την Ολλανδία και πραγματοποιείται μεταξύ Ιουνίου 2022 και Μαΐου 2025.

OBCD: 3η διακρατική συνάντηση στις 7-8 Φεβρουαρίου 2024 στο Ελσίνκι

Στο πλαίσιο του Προγράμματος OBCD, βρέθηκαν στο Business College of Helsinki στις 7-8 Φεβρουαρίου 2024 και σε ιδιαίτερα φιλόξενο κλίμα, στελέχη της ΑΝ.ΚΑ ΑΕ, η κα Χρυσαυγή Σέγγη και η κα Στέλλα Καραμαγκιόλα, στέλεχος του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κα Ελένη Κοντονάσιου και μέλη του συντονιστή φορέα - Παν/μίου Πατρών - η κα Δήμητρα Παπαδημητρίου και η κα Κατερίνα Σωτηροπούλου, για την ολοκλήρωση της 3ης δια ζώσης συνάντησης με τους διακρατικούς εταίρους του Oικοσυστήματος Κοινωνικής Οικονομίας.

Εκεί συζητήθηκαν θέματα για όλα τα πακέτα εργασίας και τις επερχόμενες δράσεις του έργου δίνοντας ιδιαίτερη βάση στο HUB-Υπηρεσιών του τοπικού οικοσυστήματος που πρόκειται να δημιουργηθεί στην πόλη της Καρδίτσας. Παρουσιάστηκε η εκπαιδευτική πλατφόρμα MOΟC με όλα τα εργαλεία που θα έχουν πρόσβαση οι κοινωνικοί επιχειρηματίες. Επίσης, δημιουργήθηκε κλίμα συνεργασίας και συζήτησης που είχε ως στόχο μια εποικοδομητική σύγκριση των τοπικών οικοσυστημάτων τους με αυτά της Ελλάδας.

Ανοιχτές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας - OBCD

Ο τομέας των κοινωνικών επιχειρήσεων καταλαμβάνει σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής οικονομίας και αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Στην ΕΕ, δημιουργήθηκαν περισσότερες από 13,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας το 2020 και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται. Λόγω αυτής της αυξανόμενης ανάγκης στην απασχόληση στον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων , το έργο Open Business for Community Development (OBCD) δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022.

Με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα) και με την υποστήριξη 12 άλλων οργανισμών σε όλη την Ευρώπη μεταξύ των οποίων και η #ΑΝΚΑ, το έργο στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας και του ενδιαφέροντος για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις μεταξύ της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (c-VET) και του ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται το τοπικό οικοσύστημα φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Δείτε το σχετικό βίντεο

 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του έργου Open Business for Community Development - OBCD

Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του έργου Open Business for Community Development - OBCD από τον παρακάτω σύνδεσμο ώστε να μαθαίνετε πρώτοι νέα που σχετίζονται με τη προσέγγισης της Ανοιχτής Επιχειρηματικότητας, τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων (SE) και αποτελέσματα του έργου‼️
Φόρμα συμμετοχής – https://www.obcdproject.eu/
Με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα) και με την υποστήριξη 12 άλλων οργανισμών σε όλη την Ευρώπη μεταξύ των οποίων και η Αναπτυξιακή Καρδίτσας, το έργο στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας και του ενδιαφέροντος για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις μεταξύ της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (c-VET) και του ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος.

Πιλοτική εκπαίδευση OBCD

 
Tι θα λέγατε για δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου μέσω της κοινωνικής επιχείρησης σας;
 
Προσκαλούμε όλα τα στελέχη κοινωνικών επιχειρήσεων καθώς και τα μέλη τους να συμμετέχουν στην πρώτη εκπαιδευτική δράση στην πόλη μας που υποστηρίζεται μέσω του Ευρωπαϊκού έργου OBCD (ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ).
 
Η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν και πρόκειται να υλοποιηθεί στην πόλη της Καρδίτσας, θα έχει διάρκεια 9 ώρες (2 ημέρες) και θα λάβει χώρα την εβδομάδα μεταξύ της 3ης και 7ης Ιουνίου 2024.
 
 

Εγγραφείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
                                         https://docs.google.com/.../1FAIpQLScafndOB5mWao.../viewform

  
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα OBCD επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων που χρειάζεστε για να πετύχετε στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, συνδυάζοντας τόσο κοινωνικές όσο και επιχειρηματικές δεξιότητες.

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.