24410 42363 26345   24410 71636

 • ΚΥπΕΑ

  Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)
 • CLLD/LEADER

  Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
 • «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022»

  Το λεύκωμα «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022» είναι μια σύνοψη των δράσεων, γεγονότων και εμπειριών που καταγράφηκαν από την ομάδα έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος ‘’ESTIA 2022: Στεγαστικό Πρόγραμμα στο Δήμο Καρδίτσας για αιτούντες διεθνή προστασία’’ του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
  Read More
 • 3 Χρόνια YES!

 • «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

  «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» (κωδ. ΣΕ-8) στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»
 • Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ»

  Στόχος του Προγράμματος είναι η αξιοποίηση ιδιωτικών κατοικιών για τη στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 • 2ISECAP

  « 2ISECAP » Θεσμικά Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα | «2ISECAP» Institutionalized Integrated Sustainable Energy and Climate Action Plans
 • OBCD

  «OBCD» - Δημιουργία Τριγώνων Γνώσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας | «OBCD» - Open Business for Community Development
 • SENEXIA

  Προώθηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ατόμων ηλικίας άνω των 50 | Promoting seniors' employment and self-employment
 • SEED

  Tο έργο SEED – Social innovation EcosystEm Development χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου ανάπτυξης ικανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία στην Ελλάδα
 • 30 χρόνια LEADER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας υπέβαλε πρόταση 7,1 εκατ. Ευρώ για το νέο LEADER 2023-2027

Μετά από μια πολύμηνη και επίπονη διαδικασία διαβούλευσης και σχεδιασμού από την ομάδα έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, υποβλήθηκε η πρόταση στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης μέσω του LEADER 2023-2027 με τίτλο ‘’Καρδίτσα – Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης’’ συνολικού προϋπολογισμού 7.088.500 € στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η περιοχή εφαρμογής αθροίζει 79.801 κατοίκους και περιλαμβάνει το σύνολο των 144 Δημ. Κοινοτήτων της Π.Ε. Καρδίτσας (με εξαίρεση το σχέδιο πόλεως Καρδίτσας) καθώς και τις 8 Δημ Κοινότητες της όμορης Δημ. Ενότητας Θεσσαλιώτιδας του Δήμου Δομοκού της Π.Ε. Φθιώτιδος.

Από τον Φεβρουάριο του 2022 πραγματοποιήθηκαν 59 ενέργειες διαβούλευσης με 69 τοπικούς φορείς (συμμετείχαν ενεργά 1.054 πολίτες) από τους κλάδους της Αγροδιατροφής, της Επιχειρηματικότητας, των Δομικών υλικών - Κατασκευών, του Τουρισμού, της Έρευνας - Καινοτομίας, της Κοινωνικής Οικονομίας - Δικτύωσης, της Κοινωνικής Συνοχής, της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος, της Πολιτικής Προστασίας, του Πολιτισμού, των Χρηματοδοτικών Θεσμών και της Περιφερειακής - Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μετά από τον καθορισμό των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών της περιοχής οι φορείς ιεράρχησαν τις ανάγκες και η ομάδα έργου σχεδίασε τη στρατηγική γύρω από 6 Στρατηγικούς Στόχους:

 • Δημιουργία προϊόντων αξίας και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων
 • Τόπος βιωματικών εμπειριών
 • Οικοσύστημα καινοτομίας
 • Τόπος αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής
 • Προτεραιότητα στους νέους - ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Διατήρηση φυσικής ποικιλομορφίας - περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Το τοπικό πρόγραμμα της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. φιλοδοξεί να παρέχει ευκαιρίες επιχειρηματικότητας στους τομείς αγροδιατροφής, τουρισμού, βιοτεχνιών, παροχής υπηρεσιών και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, καθώς και δυνατότητες συνεργασίας – δικτύωσης μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων και φορέων σε θέματα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως αποτυπώνεται στα χρηματοδοτικά στοιχεία ανά ομάδες υπο- παρεμβάσεων του τοπικού προγράμματος: 

 

Tags: LEADER

Αξίζει να δείτε ...

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.