24410 42363 26345   24410 71636

  • Young Entrepreneurs Succeed (YES!)

    Αφορά ανέργους νέους/νέες 18-29 που δεν παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης.
  • 1

Ημέρα Καριέρας “Career4all” 2022 στην Καρδίτσα, 12 Μαΐου 2022

Tην Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022, από τις 10:00 έως τις 16:00, πραγματοποιείται στην Καρδίτσα ημέρα καριέρας “Career4all”, με πρωτοβουλία του προγράμματος «HELIOS» του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α (“ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.”) και με τη στήριξη του Δήμου Καρδίτσας.

Η δράση στοχεύει στη διασύνδεση εταιρειών με υποψήφιους με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο, συμπεριλαμβάνοντας τη συμμετοχή ημεδαπού πληθυσμού που αναζητά εργασία. Η διοργάνωση θα υλοποιηθεί με την παρουσία εταιρειών και οργανισμών, με απώτερο στόχο την αναζήτηση κατάλληλων υποψηφίων εργαζομένων εξασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας.

Η έναρξη της ημέρας καριέρας θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 π.μ. στην αίθουσα της ΠΕΔ Θεσσαλίας (οδός Μ. Αλεξάνδρου 34, 1ος όροφος, Καρδίτσα) όπου θα διεξαχθεί και ειδική συνεδρία με τίτλο «Προσφυγικός και μεταναστευτικός πληθυσμός και η πρόσβαση του στην αγορά εργασίας» από τον ΔΟΜ.

Στις 11.30 π.μ., άτομα που αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να ενημερωθούν για ζητήματα απασχολησιμότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν και να συνομιλήσουν με εκπροσώπους επιχειρήσεων και σχετικών φορέων της τοπικής κοινωνίας στο κτίριο της Δημοτικής Αγοράς.

 

* Η συμμετοχή στην ημέρα καριέρας Career4all είναι δωρεάν.

* Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι ισχύοντες κανόνες και τα μέτρα σχετικά με την πανδημία Covid-19.

* Οι υποψήφιοι, προτείνεται να έχουν μαζί τους αντίγραφα του βιογραφικού τους σημειώματος προκειμένου να το παραδώσουν στους εκπροσώπους των εταιριών με τους οποίους θα πραγματοποιήσουν συνέντευξη.

* Για τη διευκόλυνση των συνεντεύξεων η δράση θα υποστηριχθεί με διερμηνεία στις γλώσσες των συμμετεχόντων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

* Για λόγους δημοσιότητας και προβολής  η δράση θα καλυφθεί φωτογραφικά και θα διαμοιραστεί σχετικό δελτίο τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης στο πλαίσιο του έργου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΚΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Scaling trust-based partnership models to recharge youth entrepreneurshipSupporting underserved communities with innovative entrepreneurship support instruments (TPM-RYE) Project Index No.: 2017-1-314» που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση του EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, προτίθεται να συνάψει σύμβαση ασφάλισης γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για ζημιές που θα προκαλέσει σε τρίτους από λάθη ή αμέλεια κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν:

Το πλήρες σώμα της πρόσκλησης [Αρχείο PDF 420,42 KB]

Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στην υποβολή οικονομικών προσφορών στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καρδίτσας-Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34-Καρδίτσα ΤΚ 43132- 1ος όροφος (γραφείο πρωτοκόλλου) από 08/12/2021 και ώρα 09:00 έως τις 17/12/2021 και ώρα 11:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΚΑ (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος), στο τηλέφωνο 2441042363 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.anka.gr/portal/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάθεση υπηρεσιών οργάνωσης-επίβλεψης προγραμμάτων επιμόρφωσης νέων ανέργων 18-29 ετών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΚΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Scaling trust-based partnership models to recharge youth entrepreneurship: Supporting underserved communities with innovative entrepreneurship support instruments (TPM-RYE)» που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση του EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (αρ. σύμβασης 2017-1-314), προτίθεται να αναθέσει υπηρεσίες οργάνωσης & επίβλεψης επιμόρφωσης νέων ανέργων εκτός εργασίας-εκπαίδευσης-επαγγελματικής κατάρτισης (NEETs) στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν:

Το πλήρες σώμα της πρόσκλησης [Αρχείο PDF 483 KB]

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς [DOC 29 KB] / [PDF 100 KB]

 Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στην υποβολή οικονομικών προσφορών στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καρδίτσας-Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34-Καρδίτσα ΤΚ 43132-1ος όροφος (γραφείο πρωτοκόλλου) έως την Τετάρτη 24/06/2020 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΚΑ (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος), στο τηλέφωνο 2441042363 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00.

The Scaling trust-based partnership models to recharge youth entrepreneurship: Supporting underserved communities with innovative entrepreneurship support instruments (TPM-RYE) project, benefits from €2,3M grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The aim of the programme is to activate unemployed youth to access the labour market and promote entrepreneurship.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.