24410 42363 26345   24410 71636

  • 1

Ολοκλήρωση προγράμματος SKILLED-“Sustainable Skills for Local Developer”

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα SKILLED-“Sustainable Skills for Local Developer”, στο οποίο συμμετείχε η Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.) ως εταίρος εκπροσωπώντας την Ελλάδα με συντονιστή τον οργανισμό FUNDACION PASCUAL TOMAS (Ισπανία) και συνεργώντας με άλλους 6 ευρωπαϊκούς οργανισμούς-εταίρους της Ισπανίας, Ιταλίας, Ρουμανίας, Αυστρίας και Τουρκίας.

Το Έργο ήταν ένα καινοτόμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με στόχο τη δημιουργία του επαγγελματικού προφίλ του Ευρωπαίου Εμπειρογνώμονα Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης (EESLD - European Expert in Sustainable Local Development), ικανού να σχεδιάζει καινοτόμα σχέδια εδαφικής ανάπτυξης και να αλληλοεπιδρά με τεχνικούς και πολιτικούς παράγοντες.

Το πρόγραμμα που ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2022, δημιούργησε μια διακρατική μέθοδο επικύρωσης δεξιοτήτων για την προώθηση «ανοιχτών» εργαλείων επικύρωσης δεξιοτήτων στην ΕΕ (υποστήριξη ευελιξίας) και επισημοποίησε μη τυπικές και άτυπες ικανότητες (που αποκτήθηκαν από πιο έμπειρα άτομα) που θα μπορούν να εισαχθούν σε προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε νέους της ΕΕΚ (Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης).

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριοι στόχοι του προγράμματος ήταν:

  • Να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα των νέων στην ΕΕΚ - Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση, με τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος εκπαίδευσης που θα κωδικοποιεί το προφίλ του Ευρωπαϊκού Εμπειρογνώμονα Αειφόρου Τοπικής Ανάπτυξης.
  • Να ενισχυθεί η διαφάνεια και η αναγνώριση, ειδικά των μη τυπικών και άτυπων μαθησιακών αποτελεσμάτων στον τομέα της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης, μέσα από μια διακρατική μεθοδολογία επικύρωσης, ικανή να ανταποκριθεί στη ζήτηση εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα.
  • Να παρέχει ευέλικτες και βασισμένες στην εργασία διαδρομές μάθησης δημιουργώντας ένα πρόγραμμα κατάρτισης ανοιχτού κώδικα (προσβάσιμο σε όλους), συνδυάζοντας παράλληλα τη δημιουργία ομάδων εργασίας με νέους μαθητές και μέντορες, όπου με κατεύθυνση στην προσέγγιση «επίλυσης προβλημάτων», ενθαρρύνθηκαν οι επιχειρηματικές τους δεξιότητες.

Ο Ευρωπαίος Εμπειρογνώμονας στη Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη - EESL υποστηρίζει και συμμετέχει στο σχεδιασμό και τη διαχείριση δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην υποστήριξη, προώθηση, ενθάρρυνση και ενδυνάμωση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης ενός εδαφικού συστήματος. Εργάζεται με την υποστήριξη των Δημοσίων Διοικήσεων και διαφόρων τοπικών παραγόντων (εταιρείες, συλλόγους, θέματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας, του πολιτισμού, της κατάρτισης, των πολιτών κ.λπ.), σε μια διεπιστημονική και πολυεπιστημονική ομάδα. Ο EESL καλείται να υποστηρίξει και να λάβει μέρος στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων και τοπικών αναπτυξιακών σχεδίων και να συμμετέχει στην εκπόνηση και προώθηση σχεδίων και έργων εδαφικής ανάπτυξης που σχετίζονται με:

- την πρόοδο και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

- την αύξηση και εξειδίκευση των επιπέδων απασχόλησης.

- την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.

- την ενίσχυση περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, αρχιτεκτονικών, τουριστικών και άλλων αγαθών.

Το συγκεκριμένο επαγγελματικό προφίλ μπορεί να υποστηρίξει ορισμένους τομείς του φορέα του, ή άλλων τοπικών φορέων, στην προετοιμασία αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, αλλά μπορεί να εκτελέσει ακόμη πιο εκτελεστικά καθήκοντα, όπως:

- την παρακολούθηση των ευκαιριών χρηματοδότησης (σε διαφορετικά επίπεδα)

- την ανάλυση κλήσεων και τάσεων.

- τη συμπλήρωση εντύπων

- τη σύνταξη ή αναθεώρηση εγγράφων σχεδιασμού

- την υποστήριξη για την υποβολή εκθέσεων και τη διαχείριση της βάσης δεδομένων των έργων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Τέλος, αυτό το επαγγελματικό προφίλ αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη χωρική εμψύχωση, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες για τη διάδοση της γνώσης και των τεχνικών διαθέσιμων εργαλείων που απαιτούνται για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την ενθάρρυνση των αγορών.

Στη διάρκεια του Έργου, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 5 διακρατικές συναντήσεις.  Στις 25 & 26 Νοέμβριου του 2019, ομάδα εκπροσώπων των 8 οργανισμών συμμετείχαν στην εναρκτήρια συνάντηση του Έργου στο Pinerolo της Ιταλίας. Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2021 στη Βαλένθια της ΙΣΠΑΝΙΑΣ, η τρίτη στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 2022 στη Σμύρνη της ΤΟΥΡΚΙΑΣ, η τέταρτη Διακρατική συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 28 και 29 Απριλίου 2022 στην Καρδίτσα και η πέμπτη στις 22 και 23 Ιουνίου 2022 στο Βουκουρέστι της ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ. Οι εταίροι ολοκλήρωσαν τη «Μεθοδολογία Επικύρωσης Δεξιοτήτων» και έλεγξαν τα αποτελέσματα της πιλοτικής αξιολόγησης των μεντόρων.

Οι Εταίροι του Προγράμματος SKILLED ήταν το FUNDACION PASCUAL TOMAS (Ισπανία) – Συντονιστής - www.fundaciopascualtomas.org, και οι: CFIQ (Ιταλία) www.consorziofiq.it, FONDAZIONE ITS (Ιταλία) www.its-energiapiemonte.it, ALPINE PEARLS (Αυστρία) www.alpine-pearls.com, UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI (Ρουμανία) www.upb.ro, AN.KA (Ελλάδα) www.anka.gr, YASAR UNIVERSITESI (Τουρκία) www.yasar.edu.tr, IFESCOOP (Ισπανία) www.ifescoop.eu

Μέσα από αυτό το εταιρικό σχήμα, η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. συνεχίζει να επεκτείνει τη δικτύωσή της με ευρωπαϊκούς φορείς, υπηρετώντας τη 2η Προτεραιότητα της Στρατηγικής της ‘’ΑΝΚΑ2030’’, η οποία εστιάζει στην ενίσχυση της Διασύνδεσης & Δικτύωσης της εταιρίας μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας  σε διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα, δίνει βάση σε μείζονος σημασίας προκλήσεις της τρέχουσας περιόδου επικεντρωνόμενη στην  εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων για τη στρατηγικό σχεδιασμό βιώσιμων πρακτικών τοπικής ανάπτυξης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, παρακαλούμε επισκεφθείτε το σύνδεσμο https://skilled-project.eu/ ή επικοινωνήστε με τους εταίρους του Προγράμματος.

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.