24410 42363 26345   24410 71636

Εκδήλωση με θέμα: Οι προοπτικές της δενδροκαλλιέργειας στην Καρδίτσα!


Πέμπτη 22-02-2024 / Ώρα 18.00 / Επιμελητήριο Καρδίτσας


Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. συμμετέχει στο πρόγραμμα Ενίσχυσης Κοινωνικής Καινοτομίας στην Ελληνική Περιφέρεια RURALINNOVATION που έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας κοινότητας θερμοκοιτίδων κοινωνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Συμμετέχουν φορείς από όλη την Ελλάδα που θα διεξάγουν προγράμματα επιχειρηματικής ενδυνάμωσης στις περιοχές: Βόρεια/Νότια Πίνδος, Ζαγοροχώρια-Ιωάννινα, Ρέθυμνο, Καρδίτσα, Φλώρινα, Αλεξανδρούπολη, Κυκλάδες, Καλαμάτα, και στην ευρύτερη περιοχή του νομού Μεσσηνίας. Υλοποιείται από το Impact Hub Athens με την υποστήριξη του Ιδρύματος Google.org.

Rural Innovation: Μια σειρά συζητήσεων και εργαστηρίων συνδημιουργίας στην περιφέρεια

 από το Impact Hub Athens με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Google

 

H ΑΝ.ΚΑ Α.Ε φορέας υλοποίησης στην περιοχή της Καρδίτσας, των Φαρσάλων και του Δομοκού 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Rural Innovation με στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη της πράσινης και βιώσιμης επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια της Ελλάδας, το Impact Hub Athens διοργανώνει και επιμελείται μια σειρά συζητήσεων και εργαστηρίων συνδημιουργίας με τη συμμετοχή ενός πλήθους τοπικών παραγόντων στα σημεία λειτουργίας των αντίστοιχων θερμοκοιτίδων.

Για τους μήνες Ιανουάριο έως και Μάρτιο του 2024 επιχειρούμε να χαρτογραφήσουμε, να συζητήσουμε και να προτείνουμε λύσεις γύρω από τις προκλήσεις που φέρνει η κλιματική αλλαγή και την ανάγκη για το χτίσιμο περισσότερο ανθεκτικών κοινωνιών και οικονομιών. Με όραμα μια παρέμβαση με αντίκτυπο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στη στρατηγική ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας με το βλέμμα στη βιωσιμότητα, το Impact Hub Athens σε συνεργασία με τους τοπικούς συνεργάτες του στις Περιοχές Βόρειας/Νότιας Πίνδου, Ρεθύμνου, Φλώρινας Δυτικής Μακεδονίας, Μεσσηνίας, Κυκλάδων, στην Καρδίτσα και την Αλεξανδρούπολη συντονίζει θεματικές συζητήσεις οι οποίες θα καταλήξουν σε μια μελέτη - πρόταση με τίτλο “Καινοτόμες Στρατηγικές για την Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα μέσω της Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια της Ελλάδας”. Στις συναντήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 390 σημαντικοί παίκτες στα πεδία της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης από όλη την Ελλάδα, ενώ ενδεικτικά τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν χρηματοδοτικά δίκτυα και εργαλεία, στρατηγικές για την προσέλκυση επιχειρηματικού ταλέντου στην περιφέρεια, νομοθετικά πλαίσια κ.α.

Η αρχή έγινε στην Μεσσηνία, την Καρδίτσα και το Ρέθυμνο όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν και να συζητήσουν για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της κοινωνικής και πράσινης επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια. Ειδικότερα στην Καρδίτσα στις 10 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε ο 1ος Διαγωνισμός Ιδεών - Hackathon, στο τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Καρδίτσας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ιδεών χαρτογραφήθηκαν  εμπόδια και  ευκαιρίες, αλλά  προτάθηκαν και πιθανές λύσεις, στους τομείς της αγροδιατροφής, της  κυκλικής οικονομίας, της βιώσιμης γεωργίας και του πράσινου τουρισμού.  Βασικός στόχος ήταν η κατανόηση της τοπικής πραγματικότητας προκειμένου να διαμορφωθεί η κατάλληλη αναπτυξιακή στρατηγική και οι κατάλληλες προτάσεις προς κρίσιμους εξωτερικούς φορείς.

Η δραστηριότητα της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. συνεχίζεται με:

 1. Τη δημιουργία καναλιού γνώσης μεταξύ αγροτών και φορέων τεχνογνωσίας. Ενεργό ρόλο στην εισαγωγή πληροφορίας και καινοτομίας στον αγροτικό χώρο έχουν οι σύμβουλοι γεωτεχνικοί και το Επιμελητήριο με τους οποίους έγινε μια πρώτη συνάντηση. Συζητήθηκαν τα προβλήματα του αγροτικού χώρου, διατυπώθηκαν αιτιολογημένες προτάσεις και αποφασίστηκε από κοινού η ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων και ενεργειών. Έτσι λοιπόν η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 22/02/2024 και θα αφορά στην δεντροκαλλιέργεια και τις προοπτικές της στην Καρδίτσα, τα Φάρσαλα και το Δομοκό.
 2. Τη δημιουργία «Δικτύου Μεντόρων» οι οποίοι θα παρέχουν καθοδήγηση, υποστήριξη και συμβουλές σε άτομα που θέλουν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα μέλη του δικτύου θα είναι επιχειρηματίες, στελέχη της αγοράς εργασίας, εκπρόσωποι συλλογικών φορέων και οργανισμών και θα προσφέρουν εθελοντικά καθοδήγηση σε νέους επιχειρηματίες.
 3. Τον προγραμματισμό ενός workshop στα μέσα Μαρτίου στο οποίο θα συζητηθούν οι 3 πρωτοβουλίες (Hackathon, Δίκτυο Συμβούλων Γεωτεχνικών και Δίκτυο Μεντόρων) και η συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με τους υπόλοιπους φορείς της περιοχής.

Το πρόγραμμα Rural Incubators υλοποιείται από το Impact Hub Athens με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Google. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικονομικής υποστήριξης ύψους 150Κ σε επιλεγμένες επιχειρηματικές δομές που έχουν αναλάβει τη λειτουργία θερμοκοιτίδων για την ενίσχυση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Impact Hub Athens για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος της κοινωνικής οικονομίας και στην περιφέρεια με στόχο τη δημιουργία και τη διατήρηση -και μετά το τέλος του προγράμματος- ενός δικτύου επιχειρηματικών φορέων σε όλη την Ελλάδα, που θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται και να συνεργάζονται με το Impact Hub Athens για την παραγωγή και υλοποίηση βιώσιμων λύσεων για το περιβάλλον.

Ολοκληρώθηκε ο 1ος Διαγωνισμός Ιδεών – HACKATHON στην Καρδίτσα

Το 1ο βραβείο απέσπασε η ομάδα με θέμα ‘’Αγροδιατροφικές κυκλικές λύσεις’’

Διοργανώθηκε από  την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. σε συνεργασία με το Impact Hub Athens στο πλαίσιο του έργου Rural Innovation που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Google και με σκοπό την επεξεργασία  πρωτότυπων ιδεών στους τομείς της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Hackathon στην Καρδίτσα, την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, στο τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την ευγενική χορηγία του Επιμελητηρίου Καρδίτσας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας.

Συμμετείχαν 50 άτομα και διαμορφωθήκαν 6 ομάδες / τραπέζια στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 1. Ρίζες & Δεντροκορφές
 2. Αρωματικές συγκομιδές: Καλλιεργώντας ένα αρωματικό μέλλον
 3. Κοινωνικά υποστηριζόμενη παραγωγή (κέντρο προώθησης τοπικών προϊόντων)
 4. Αγροδιατροφικές κυκλικές λύσεις
 5. Σώστε τα δάση
 6. Μονοπάτια για βιώσιμα ταξίδια

Κάθε ομάδα αφού έκανε τη SWOT ανάλυση της πρότασης – ιδέας της, την  παρουσίασε στους υπόλοιπους (pitching), ακολούθως προχώρησε σε επεξεργασία του επιχειρηματικού μοντέλου και ενός προγράμματος δράσεων (Action Plan) και στο τέλος την παρουσίασε ολοκληρωμένα στο σύνολο των συμμετεχόντων του διαγωνισμού.

Με τη διαδικτυακή πλατφόρμα ψηφοφορίας (mentimeter), οι συμμετέχοντες σε πραγματικό χρόνο εξέφρασαν τη γνώμη – αξιολόγηση τους για το διαγωνισμό.

Στο συντονισμό των δράσεων και της καθοδήγησης των ομάδων συμμετείχαν 12 ειδικοί μεταξύ των οποίων η κα Παπαδημητρίου Δήμητρα από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων -Πανεπιστήμιο Πατρών, ο κος Τρίγκας Μάριος από το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο κος Αλεξόπουλος Γεώργιος από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα στελέχη του Impact Hub of Athens κ.κ. Λάμπρου Σόφη και Λάμπρου Έλενα.

Στην κριτική επιτροπή εκτός από τους 12 ειδικούς συμμετείχαν από το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ο Πρόεδρος κος Νταλός Γεώργιος, από το Επιμελητήριο Καρδίτσας ο κος Λαμπρόπουλος Κων/νος, από την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Τουρναβίτης Παναγιώτης και από την ΑΝ.ΚΑ ο Γενικός Διευθυντής κος Σακελλαρίου Ευάγγελος.

Την ομάδα έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. συντόνιζε ο κος Μπέλλης Βασίλειος και συμμετείχαν τα στελέχη κκ Σέγγη Χρυσαυγή, Τριάντου Λαμπρινή, Αντωνίου Αγορίτσα, Καραμαγκιόλα Στέλλα, Φλώρου Εύη, Μουστάκα Ελευθερία, Κουρτεσιώτη Αθανασία, Καβράκη Γιώτα και Κατσέα Χρύσα.

Τέλος, μετά και την αξιολόγηση από την επιτροπή απονεμήθηκαν τα έπαθλα και η οικονομική χορηγία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας ως εξής:

1ο Βραβείο (600€) Ομάδα - Αγροδιατροφικές κυκλικές λύσεις

2ο Βραβείο (300€) Ομάδα - Μονοπάτια για βιώσιμα ταξίδια

3ο Βραβείο (100€) Ομάδα - Σώστε τα δάση

Ενώ σε όλες τις ομάδες θα παρασχεθεί δωρεάν συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη ώστε οι ιδέες που ανέπτυξαν να ωριμάσουν και να καταστούν βιώσιμες.

Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. συμμετέχει στο πρόγραμμα Ενίσχυσης Κοινωνικής Καινοτομίας στην Ελληνική Περιφέρεια #RURALINNOVATION που έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας κοινότητας θερμοκοιτίδων κοινωνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Συμμετέχουν φορείς από όλη την Ελλάδα που θα διεξάγουν προγράμματα επιχειρηματικής ενδυνάμωσης στις περιοχές: Βόρεια/Νότια Πίνδος, Ζαγοροχώρια-Ιωάννινα, Ρέθυμνο, Καρδίτσα, Φλώρινα, Αλεξανδρούπολη, Κυκλάδες, Καλαμάτα, και στην ευρύτερη περιοχή του νομού Μεσσηνίας. Υλοποιείται από το Impact Hub Athens με την υποστήριξη του Ιδρύματος Google.org.

1ος Διαγωνισμός Ιδεών – Hackathon στην Καρδίτσα

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για τον 1ο Διαγωνισμό Ιδεών – Hackathon που διοργανώνει η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. σε συνεργασία με το Impact Hub Athens με σκοπό τη διαμόρφωση και επεξεργασία  πρωτότυπων ιδεών στους τομείς της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας.

Υποβλήθηκαν συνολικά 58 αιτήσεις συμμετοχής και θα διαμορφωθούν 6 ομάδες/ τραπέζια στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Ρίζες & Δεντροκορφές
 • Αρωματικές συγκομιδές: Καλλιεργώντας ένα αρωματικό μέλλον
 • Κοινωνικά υποστηριζόμενη παραγωγή (κέντρο προώθησης τοπικών προϊόντων)
 • Αγροδιατροφικές κυκλικές λύσεις
 • Σώστε τα δάση
 • Μονοπάτια για βιώσιμα ταξίδια 

Το Hackathon θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, στο χώρο του τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού με την ευγενική χορηγία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας και του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.

Στις ομάδες που θα διακριθούν θα απονεμηθούν έπαθλα και σε όλες τις ομάδες θα παρασχεθεί δωρεάν συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη ώστε οι ιδέες που θα αναπτύξουν να ωριμάσουν και να καταστούν βιώσιμες.

Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. συμμετέχει στο πρόγραμμα Ενίσχυσης Κοινωνικής Καινοτομίας στην Ελληνική Περιφέρεια #RURALINNOVATION που έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας κοινότητας θερμοκοιτίδων κοινωνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Συμμετέχουν φορείς από όλη την Ελλάδα που θα διεξάγουν προγράμματα επιχειρηματικής ενδυνάμωσης στις περιοχές: Βόρεια/Νότια Πίνδος, Ζαγοροχώρια-Ιωάννινα, Ρέθυμνο, Καρδίτσα, Φλώρινα, Αλεξανδρούπολη, Κυκλάδες, Καλαμάτα, και στην ευρύτερη περιοχή του νομού Μεσσηνίας. Υλοποιείται από το Impact Hub Athens με την υποστήριξη του Ιδρύματος Google.org.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ - HACKATHON

Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό ιδεών - Hackathon που διοργανώνει η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. με σκοπό τη διαμόρφωση - επεξεργασία πρωτότυπων ιδεών στους τομείς της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

 

 - Είσαι επιχειρηματίας στην αγροδιατροφή ή παραγωγός - μέλος συνεταιρισμού και σε ενδιαφέρει η αειφόρος γεωργία;

 - Ψάχνεις λύσεις ή καινοτομίες στους τομείς της κυκλικής οικονομίας- βιοοικονομίας;

- Είσαι νέος και σε ενδιαφέρει ο πράσινος τουρισμός ή επιχειρηματίας που θέλεις να διευρύνεις με πράσινες δράσεις το τουριστικό σου προϊόν;

 - Φιλοδοξείς να σχεδιάσεις ή να παράγεις υλικά -προϊόντα που προστατεύουν από τις πλημμύρες ή τις επιπτώσεις άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων;

 - και σε ενδιαφέρει η ενίσχυση της κοινωνικής καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές της Π.Ε. Καρδίτσας και των Δήμων Φαρσάλων / Δομοκού

  

Εάν ΝΑΙ τότε σε προσκαλούμε να συμμετέχεις στον διαγωνισμό ιδεών- Hackathon την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 έως 19:00 σε αίθουσα του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του ΠΘ.

 

 • 1
 • 2

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.