24410 42363 26345   24410 71636

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

CLLD\LEADER 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2ης Πρόσκλησης Πράξεων Ιδιωτικού χαρακτήρα

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  2ης Πρόσκλησης Τοπικού Προγράμματος CLLD\LEADER ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

Παράταση καταληκτικής προθεσμίας έως 30/08/2023

 

Χρόνος και Τόπος υποβολής προτάσεων

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα:

από 24/05/2023 και ώρα 13:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολών)

έως 30/08/2023 και ώρα 15:00 (ημερομηνία λήξης υποβολών)

 

Περίληψη Πρόσκλησης 1ης Τροποποίησης (παράταση καταληκτικής προθεσμίας έως 30/08/2023): 

Αναλυτική Πρόσκληση

CLLD\LEADER 2η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου χαρακτήρα


2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος CLLD\LEADER ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2

(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) 

  • Εδώ μπορείτε να ανακτήσετε σε ηλεκτρονική μορφή το υλικό που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

  • Το υλικό σε έντυπη μορφή διατίθεται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. (Μεγ. Αλεξάνδρου 34 - 2ος Όροφος, 43132 Καρδίτσα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ


 Χρόνος και Τόπος υποβολής προτάσεων

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΟΠΣΑΑ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα:

από 05/07/2023 και ώρα 15:00μμ (ημερομηνία έναρξης υποβολών)

έως 11/09/2023 και ώρα 15:00μμ (ημερομηνία λήξης υποβολών)

 


Περίληψη Πρόσκλησης

Αναλυτική Πρόσκληση

Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης:

Συνημμένα Πρόσκλησης: 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: Σχεδιάζουμε τη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης LEADER 2023-2027

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε), προσκαλεί τα μέλη του, σε Εκδήλωση Ενημέρωσης – Διαβούλευσης η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, την Τρίτη  13 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:30, για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό της «Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων μέσω του LEADER» για την περίοδο 2023-2027.

Το σχέδιο Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027, με προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής το σύνολο των Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και της ΔΕ Θεσσαλιώτιδος της Περιφερειακής Ενότητας  Φθιώτιδας, θα σχεδιαστεί μέσω της «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης ως προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής αλλά και τον τοπικό πληθυσμό.

Η εκδήλωση έχει σαν στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση και την καταγραφή απόψεων, προτάσεων, ιδεών καθώς και του επενδυτικού ενδιαφέροντος από τα μέλη / επιχειρήσεις του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, ώστε το νέο πρόγραμμα LEADER να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη τοπική αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER» του ΣΣ της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Πρόσκληση απ' ευθείας ανάθεσης υπηρεσιών εκπόνησης Μελέτης-Εμπειρογνωμοσύνης

Πρόσκληση απ' ευθείας ανάθεσης υπηρεσιών εκπόνησης Μελέτης-Εμπειρογνωμοσύνης για την Αξιολόγηση του Τοπικού Προγράμματος "Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας" στα πλαίσια του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Καρδίτσας Α.Α.Ε ΟΤΑ»

Η προτεινόμενη ανάθεση θα διαρκέσει έως τις 30/06/2025, ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε Δέκα έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα πέντε Ευρώ (16.445,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί εξολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του έργου «Τοπικό Πρόγραμμα Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας» και ειδικότερα του υποέργου «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Καρδίτσας ΑΑΕ ΟΤΑ» (Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0006108854).

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1, με δικαιούχο την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. (ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Α 082/1, Σ.Α.Ε.:2017ΣΕ08210000)


Πρόσκληση 621/20-05-2022

Παράρτημα Α (Τεχνική Έκθεση)

Παράρτημα Β (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς)


 

30 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Από την πρώτη περίοδο LEADER, η οποία ξεκίνησε το 1991 ως «Κοινοτική Πρωτοβουλία», έως σήμερα που συμπληρώνονται 30 χρόνια, η προσέγγιση LEADER χρησιμεύει ως πρότυπο τοπικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης.

 

 

 

 

LEADER Logo paa Logo espa

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.