24410 42363 26345   24410 71636

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Πρόσκληση απ' ευθείας ανάθεσης υπηρεσιών εκπόνησης Μελέτης-Εμπειρογνωμοσύνης

Πρόσκληση απ' ευθείας ανάθεσης υπηρεσιών εκπόνησης Μελέτης-Εμπειρογνωμοσύνης για την Αξιολόγηση του Τοπικού Προγράμματος "Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας" στα πλαίσια του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Καρδίτσας Α.Α.Ε ΟΤΑ»

Η προτεινόμενη ανάθεση θα διαρκέσει έως τις 30/06/2025, ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε Δέκα έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα πέντε Ευρώ (16.445,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί εξολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του έργου «Τοπικό Πρόγραμμα Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας» και ειδικότερα του υποέργου «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Καρδίτσας ΑΑΕ ΟΤΑ» (Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0006108854).

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1, με δικαιούχο την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. (ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Α 082/1, Σ.Α.Ε.:2017ΣΕ08210000)


Πρόσκληση 621/20-05-2022

Παράρτημα Α (Τεχνική Έκθεση)

Παράρτημα Β (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς)


 

LEADER Logo paa Logo espa

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.