Τηλ. κέντρο: 24410 42363, 26345, Fax: 24410 71636

 
  • Agrochains

    Εφοδιαστικές αλυσίδες πράσινων υπολειμμάτων, για ενεργειακή αξιοποίηση
  • 1

Τι είναι το Έργο “AgroChains”

Το έργο AgroChains, έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση αλυσίδων εφοδιασμού βιομάζας από πράσινα υπολείμματα, με στόχο την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων (στερεά βιοκαύσιμα, ενέργεια), μέσω συγκεκριμένων δοκιμών πεδίου, δοκιμών τεχνολογιών αξιοποίησης και σχετικών τεχνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών αποτιμήσεων.

Για την υλοποίηση του έργου επιλέχθηκαν δυο μεγάλες κατηγορίες βιομάζας, τα υπολείμματα αγρωστωδών και δενδρωδών καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών που παράγονται κατά τις κλαδεύσεις αστικού πρασίνου ή και τις δασικές υλοτομίες. Το έργο υλοποιείται σε τρεις νομούς της χώρας: Σερρών, Ημαθίας και Καρδίτσας, όπου υπάρχουν ικανές ποσότητες όλων των τύπων υπολειμμάτων που αφορούν το έργο και υπάρχει ήδη ενδιαφέρον για τη διαχείριση και την αξιοποίηση των υπολειμμάτων από υπάρχουσες μονάδες αξιοποίησης βιομάζας ή, εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης εξειδικευμένου εξοπλισμού.

Ποιοί είμαστε

Βασικό στοιχείο της ταυτότητας της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων. Αυτά αποτελούν τα διακριτά τμήματα της παρέμβασής της. Είναι δε, το αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και διεκδίκησης. Μέσω των προγραμμάτων και των έργων επιδιώκεται η ανάπτυξη τόσο των αγροτικών όσο και των αστικών περιοχών με την ανάδειξη και αξιοποίηση των κάθε μορφής πόρων (φυσικών, ανθρώπινων, πολιτιστικών), προτάσσοντας ως κινητήριο μοχλό την τοπική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα.

Πληροφορίες

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Μ. Αλεξάνδρου 34
(1ος και 2ος όροφος)

+30 24410 42363
anka@anka.gr
Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Που βρισκόμαστε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.