24410 42363 26345   24410 71636

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού χαρακτήρα - Περίληψη

 


top

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ


 

 

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ):

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.)

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Το Τοπικό Πρόγραμμα «Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας» το οποίο εγκρίθηκε, με την αριθ. 3206/21-12-2016 (ΦΕΚ 4111/Β) Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  2. Την υπ’ αριθ. 1/13-03-2019 απόφαση της ΕΔΠ LEADER 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα Πρόσκληση.
  3. Την υπ’ αριθ. 2/14-06-2019 απόφαση της ΕΔΠ LEADER 2014-2020, περί 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης
  4. Την υπ’ αριθ. 1/26-08-2019 απόφαση της ΕΔΠ LEADER 2014-2020, περί 2ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης
  5. Την υπ’ αριθ. 3/29-10-2019 απόφαση της ΕΔΠ LEADER 2014-2020, περί 3ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης

 

Κ Α Λ Ε Ι

Τους υποψηφίους που εμπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (άρθρο 2 της ΚΥΑ 2635/13-09-2017 ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017 και το άρθρο 22 της Υ.Α. 13214 /30-11-2017 ΦΕΚ 4268/Β’ 6-12-2017) και σύμφωνα με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται ανά υποδράση στο Τοπικό Πρόγραμμα της ΟΤΔ.

Για την υποβολή προτάσεων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στις ακόλουθες υποδράσεις:

 

Κωδικός Τίτλος Υποδράσης Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη (€) Ένταση
Ενίσχυσης
19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα 80.000,00 100%
19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 80.000,00 100%
19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 622.500,00 50%
19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 97.500,00 65%
19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 97.500,00 65%
19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 97.500,00 65%
19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 97.500,00 50%
19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 733.000,00 50%
19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 390.000,00 55% ή 65%
19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 409.500,00 55% ή 65%
19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 390.000,00 55% ή 65%
19.2.6.2 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων 200.000,00 65%
19.2.7.2 Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας 60.000,00 65%
19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό 60.000,00 65%
19.2.7.7 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών 60.000,00 65%
Συνολική (ενδεικτική) Δημόσια Δαπάνη Πρόσκλησης 3.475.000,00  

 

Περιοχή εφαρμογής: Οι υποδράσεις εφαρμόζονται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος (σύνολο των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Καρδίτσας με εξαίρεση το σχέδιο πόλης της Δ.Κ. Καρδίτσας).

Χρόνος και Τόπος υποβολής προτάσεων

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα:

από 23/04/2019 και ώρα 13:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολών)

έως 07/11/2019 και ώρα 15:00 (ημερομηνία λήξης υποβολών)

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών και έως ώρα 14:00 να αποστείλουν στην ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 43132 - Καρδίτσα) αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει την αίτηση στήριξης, έτσι όπως υποβλήθηκε και τυπώθηκε από το ΠΣΚΕ και όλα τα έντυπα του Παραρτήματος Ι και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο έντυπο «01 Οδηγός Επιλεξιμότητας επιλογής» στη στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ.

Διευκρινήσεις Πρόσκλησης - Πληροφορίες

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελεί η αναλυτική Πρόσκληση με τα παραρτήματά της η οποία διατίθεται, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, χωρίς αμοιβή, στα γραφεία της ΟΤΔ και έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της ΟΤΔ: www.anka.gr και στους ιστότοπους www.espa.gr , www.agrotikianaptixi.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Πρόσκλησης και τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων και συμπλήρωσης των αιτήσεων στήριξης στα γραφεία της ΟΤΔ:

Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 43132 Καρδίτσα, 2ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υπεύθυνοι πληροφόρησης:

Παναγιώτης Ντανοβασίλης, Ευάγγελος Σακελλαρίου, Απόστολος Σωτηρόπουλος, Παντελής Χαλιαμάλιας και Μαρία Αναστασοπούλου στα τηλέφωνα : 24410-42363, 26345, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος

LEADER 2014-2020

 

Αλεξάκος Φώτιος

 

 

Ετικέτες: LEADER, Προκυρήξεις

LEADER Logo paa Logo espa

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Επικοινωνία: 

__________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

 

 

 

       

Διαπολιτισμικό Κέντρο ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ

Δημοτική Αγορά (έναντι Αγ. Γεωργίου)

+30 24410 75100

Δε-Πα: 8.00 - 17.00

Τοποθεσία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.